Archiv aktualit

 • K dispozici je podrobný harmonogram obhajob diplomových prací [PDF].
 • Program k 28. výroční konferenci fyzickogeografické sekce České geografické společnosti na téma Fyzická geografie a životní prostředí, která se koná ve dnech 8. a 9. února 2011 na PřF MU, je možno stáhnout zde [PDF].
 • Geografický ústav PřF MU a Fyzickogeografická sekce ČGS zve na 28. výroční konferenci "Fyzická geografie a životní prostředí", která se koná 8. a 9. února 2011 v aule Přírodovědecké fakulty MU, Kotlářská 2. První cirkulář a závazná přihláška ke stažení zde [DOC].
 • 8. ROČNÍK SOUTĚŽE DIPLOMOVÝCH A BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ SE VZTAHEM K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ V JIHOMOPRAVSKÉM KRAJI
  V kategorii diplomových prací z 12 přihlášených autorů a autorek diplomových prací získala 3. místo Mgr. Danuše Strnadová (absolventka oboru Regionální geografie a regionální rozvoj) s prací Car-sharing jako trvale udržitelná forma dopravy (vedoucí práce Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.). Blahopřejeme. Výsledky, sborník anotací všech prací, fotografie ze studentské konference a další podrobné informace naleznete na stránkách Ekologického institutu Veronica a na stránkách Jihomoravského kraje.
 • Od dubna 2010 jsou absolventi Geografického ústavu dr. B. Svozil, Mgr. J. Trávníček a Mgr. J. Trojan řešiteli projektu „Trvalá udržitelnost součástí implementace ŠVP na ZŠ Deblín“; (reg. číslo CZ.1.07/1.1.02/02.0054), financovaného v rámci strukturálních fondů EU (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost). Aktivita byla podpořena i projektovou výukou pod týmovým vedením doc. A. Hynka, za účasti řady studentů Geografického ústavu. Současný projekt směřuje k propojení úrovní vzdělávacího systému skrze udržitelnost a komunitní přístupy. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
 • Geografický ústav vydal publikaci Fyzickogeografický sborník 7: Fyzická geografie a trvalá udržitelnost (editor V. Herber), která obsahuje 37 příspěvků z 26. výroční mezinárodní konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti (10.–11. února 2009). Více informací zde [PDF]. Publikaci lze zakoupit přímo na GÚ (p. Vaverková) resp. objednat na adrese: Geografický ústav PřF MU, p. Jana Vaverková, Kotlářská 2, 611 37 Brno, tel.: 549 49 6160, e-mail: vaverkova@geogr.muni.cz. Cena publikace: 300,- Kč plus poštovné.
 • Do 31. prosince 2010 je pro celou MU přístupná databáze Sage Premier. Celkem jde o 560 recenzovaných časopiseckých titulů z oboru sociálních a humanitních věd, přírodních věd, medicíny, vzdělavání, ekonomiky a techniky. Přístup k plným textům článků je zpětně až do roku 1999. Pro více informací a přistupové URL klikněte na http://library.muni.cz/ezdroje/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=289.
 • V rámci programu INNOLEC navštíví Geografický ústav dr. Gaston Demarée (Royal Meteorological Institute of Belgium, Brussels). Přednášky, na které jsou zváni zájemci z řad studentů i odborné veřejnosti, se konají v pondělí 13.12.2010 od 18.00 do 19.50 hod. (posluchárna IBA): Volcanoes and climate: learning from the Islandic Lakagigar 1783 eruption. a dále ve středu 15.12.2010 od 10.00 do 11.50 hod. (posluchárna Z4): (a) Meteorological and phenological observations at the Royal Meteorological Institute. (b) The Moravian missionaries and their meteorological observations in Labrador. Na obě přednášky je vázán předmět s kódem IZ026 Climate in Europe (za 1 kredit), přihlásit se lze přes IS - balík témat.
 • V rámci programu INNOLEC navštíví Geografický ústav prof. Hui LIN z Čínské univerzity v Hong Kongu. Zveme vás na jeho přednášky, které se konají: přednáška I, pondělí 6. prosince 2010, posluchárna Z4, 16-18 hod.: From Maps to GIS and VGE (Virtual Geographic Environments) – The Evolution of Geographic Language, přednáška II, úterý 7. prosince 2010, posluchárna Z3, 13-15 hod.: VGE-based Geo-spatial cognition and the 4th generation of campus map. Abstrakt k přednáškám naleznete zde [PDF], přednášky bude moderovat prof. Milan Konečný. Na obě přednášky je vázán předmět s kódem IZ027 Virtual Geographic Environments (pro studenty doktorského a magisterského studia za 1 kredit), přihlásit se lze přes IS - balík témat.
 • V rámci projektu OPVK Inovace ve výuce geografických studijních oborů navštíví Geografický ústav dr. Pavol Hurbánek (University of Southampton). Přednáška, na kterou jsou zváni zájemci z řad studentů i odborné veřejnosti, se koná v úterý 7.12.2010 od 9.00 do 10.50 hod. (posluchárna Z4): Built – up / impervious surfaces in Europe. Anotace přednášky zde [DOC].
 • Ve dnech 30.11. - 2.12. 2010 se v hotelu Skalní mlýn v Blansku uskuteční vědecká konference Degradace a regenerace krajiny a dílčích krajinných sfér. Konference je součástí projektu Vzdělávání a týmová spolupráce v oblastech regenerace krajiny intenzivně narušené lidskou činností. Účast, strava a ubytování na konferenci je zdarma. Bližší informace a možnost přihlášení naleznete na webových stránkách http://www.regeneracekrajiny.cz/konference/aktualni.php. První cirkulář je možné po zaregistrování na stránkách projektu stahovat zde: http://www.regeneracekrajiny.cz/konference/kestazeni.php.
 • Geografická sekce a Geografická knihovna PřF UK v Praze ve spolupráci s Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na vernisáž výstavy Atlas krajiny České republiky. Akce se koná dne 30. 11. 2010 v 15 hodin v předsálí Geografické knihovny, Praha 2, Albertov 6, 2. patro. Vstup volný.
 • V rámci programu INNOLEC navštíví Geografický ústav dr. Jörg Franke (Swiss Federal Research Institute WSL, Paleo-Climatology Group). Přednášky, na které jsou zváni zájemci z řad studentů i odborné veřejnosti, se konají ve středu 1.12.2010 od 14.00 do 15.50 hod. (posluchárna Z2): Paleoclimatology - How well do we know the past? a dále ve čtvrtek 2.12.2010 od 14.00 do 15.50 hod. (posluchárna Z2): Climate modeling basics - How well do we know the future? Na obě přednášky je vázán předmět s kódem IZ025 Past and Future Climate (za 1 kredit), přihlásit se lze přes IS - balík témat.
 • V pátek 3. prosince 2010 se na Geografickém ústavu koná Oceánografické odpoledne. Cyklus přednášek s názvem "Česká republika a výzkum moří" proběhne v době od 13.00 do 17.00 v posluchárně Z3, pavilon 5. Bližší informace naleznete zde zde [PDF].
 • Ředitel Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty MU vyhlašuje interní výběrové řízení na obsazení pozice lektora/lektorky pro práci na projektu OP VK "Inovace výuky geografických studijních oborů". Bližší informace naleznete zde [DOC].
 • V rámci programu LLP Erasmus je možné vycestovat na pracovní stáž s délkou trvání od 3 do 12 měsíců do portugalské firmy Municípia S.A., která sídlí ve městě Porto Salvo jen pár km od hlavního města Lisabonu. Společnost se zabývá kartografií, informačními technologiemi, zpracováním dat a přípravou map pro různé společnosti (http://www.municipia.pt; kontaktní osoba: Bc. Andrej Hrubý, ahruby@municipia.pt). Požadována je schopnost práce s ArcGIS, alespoň základy s Draw Street Axes a Geo-Reference Point of Interest. Pro komunikaci se zaměstnanci firmy dostačuje znalost angličtiny. Firmu je třeba kontaktovat a zaslat životopis a motivační dopis v angličtině. Aktuální termín podávání žádostí je do 30. září na Centrum zahraničních studií MU. Všechny náležitosti žádosti jsou popsány na http://czs.muni.cz/cz/out/studenti/pracovni-staze/czv-erasmus.
 • Ve středu 27. října 2010 v 8.00 hod. se v rámci Diplomového semináře z fyzické geografie uskuteční přednáška Mgr. Moniky MICHALKOVÉ, Ph.D. (Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave) na téma Využitie nových technológii vo fluviálnej geomorfológii (Sacramento, Rhôna, Morava, Dunaj) & Čo môžem ako fyzický geograf ponúknuť praxi?
  Přednáška se bude konat v posluchárně Z4 Geografického ústavu PřF MU, Kotlářská 2, Brno.
 • Dne 25. listopadu 2010 se na Ústavu geoniky AV ČR v Brně koná workshop doktorandů ze sekce geografie na téma Geografie: krajina a společnost - výzkum a aplikace. Workshop bude věnován prezentaci výsledků práce doktorandů Ústavu geoniky AV ČR a spolupracujících univerzit. 1. cirkulář je ke stažení zde zde [PDF]. Vedení ústavu a organizační výbor zve k účasti všechny doktorandy i jejich školitele a hosty z univerzit.
 • Dovolujeme si Vás pozvat na odbornou přednášku doc. Vladimíra Adamce z Centra dopravního výzkumu, v. v. i. na téma Environmentální a zdravotní rizika dopravy, která se uskuteční 29. 9. 2010 na Mendelově univerzitě v Brně v přednáškové místnosti E02 od 11. do 13. hod. Tato přednáška je součástí projektu Vzdělávání a týmová spolupráce v oblastech regenerace krajiny intenzivně narušené lidskou činností.
 • Ve dnech 6. - 8.10. 2010 se v Břeclavi (hotel Terezka) koná workshop na téma Vliv člověka na hydrosféru. Tento workshop je součástí projektu Vzdělávání a týmová spolupráce v oblastech regenerace krajiny intenzivně narušené lidskou činností. Účast, strava a ubytování na workshopu je zdarma. Bližší informace a možnost přihlášení naleznete na webových stránkách http://www.regeneracekrajiny.cz/workshopy/aktualni.php. První cirkulář je možné po zaregistrování na stránkách projektu stahovat zde: http://www.regeneracekrajiny.cz/workshopy/kestazeni.php.
 • V rámci programu LLP Erasmus přednese na Geografickém ústavu dvě přednášky Dr. Dagmara Kociuba z Unywersitetu Marii Curie-Sklodowskiej v Lublinu (Polsko). První přednáška z názvem "Changes of functional-spatial structure of the Lublin city" se uskuteční ve ST 22.9. od 10 do 11 hod. v posluchárně Z3. Druhá přednáška na téma "Spatial planning in urban areas with diversified surface features" proběhne ve ČT 23.9. od 12 do 13 hod. v posluchárně Z2. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
 • 3. - 6. září 2010 se uskuteční v Brně a Praze International Conference in Landscape Ecology "Landscape structures, functions and management: response to global ecological change".  Více informací na adrese www.iale.cz/icle2010.
 • Jihomoravský kraj ve spolupráci s Ekologickým institutem Veronica vyhlašují VIII. ročník Soutěže diplomových prací s tématikou životního prostředí a ekologie se vztahem k území Jihomoravského kraje. Nejlepší diplomové práce budou finanční odměněny. Bližší informace naleznete na adrese http://www.veronica.cz/?id=455. V případě zájmu kontaktujte dr. Herbera na adrese herber@sci.muni.cz.
 • V roce 2009 byly vydány dvě nové kartografické publikace, u kterých je jedním z hlavních autorů prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
  Geographic Information And Cartography For Risk And Crises Management: Towards Better Solutions - editoři M. Konečný, S. Zlatanova, T. L. Bandrova. Na publikaci se podílela i řada dalších pracovníků Laboratoře geoinformatiky a kartografie (LGC) při Geografickém ústavu. Kniha seznamuje čtenáře s aktuálním stavem geoinformatiky a kartografie v oblasti krizového řízení. Bližší informace naleznete zde.
  Children Map the World: Selection from Barbara Petchenik Children´s World Map Competition - autoři T. L. Bandrova, J. R. Nunez, M. Konečný. Publikace je výsledkem činnosti Commission on Cartography and Children International Cartographic Association (ICA). Tvoří ji dětské kresby vyjadřující představy dětí o světě kolem sebe. Bližší informace naleznete zde.
 • MZLU v Brně začala vydávat nový on-line mezinárodní vědecký časopis v oboru rozvoje venkova. Více informací o zaměření časopisu zde [PDF].
 • Ve dnech 17. - 19. srpna 2010 pořádá Geografický ústav MU v Brně Letní geografickou školu na téma Inovace ve výuce geografie. Přihláška a další informace jsou ke stažení zde [PDF]. Více informací naleznete na webu http://herber.kvalitne.cz/lgs.htm.
 • Druhý cirkulář k XXII. sjezdu České geografické společnosti, který se uskuteční v Ostravě ve dnech 31. srpna - 3. září 2010, je ke stažení zde [PDF]. Další informace naleznete na adrese http://konference.osu.cz/cgsostrava2010/.
 • Ve dnech 31. srpna - 3. září 2010 se bude konat 22. sjezd České geografické společnosti. Další informace na adrese http://konference.osu.cz/cgsostrava2010/. První cirkulář ke stažení zde [PDF].
 • Mendelova lesnická a zemědělská univerzita v Brně pořádá ve dnech 30.8. - 2.9. 2010 konferenci European countryside under globalization. První cirkulář s informacemi ke stažení zde [DOC].
 • Dne 7. července 2010 se v posluchárně Z2 Geografického ústavu uskuteční česko-čínský seminář o kartografii, geoinformatice a dálkovém průzkumu Země. Tento seminář pod záštitou děkana Přírodovědecké fakulty MU doc. RNDr. Jaromíra Leichmanna, Dr. je součástí spolupráce Laboratoře geoinformatiky a kartografie (LGC) a univerzity ve Wuhanu. Program semináře můžete nalézt zde [PDF].
 • Harmonogram SZZ - jaro 2010: bakalářské studium [PDF], magisterské studium [PDF]
 • Mendelova univerzita v Brně pořádá vzdělávací kurz Regenerace krajiny intenzivně narušené lidskou činností. Bližší informace naleznete zde [PDF]. Přihlášku [PDF] je nutné odeslat nejpozději do 20.4.2010 na adresu jana.susolova@post.cz
 • Harmonogram SZZ (jaro 2010) ke stažení zde [PDF].
 • IGU-LUCC a UK Praha pořádají ve dnech 28. června - 1. července 2010 konferenci Land use and land cover changes in a globalised World. První cirkulář a další informace na www.luccprague.cz.
 • V říjnu 2009 se uskutečnil nový meziuniverzitní výukový kurz "Interpretace krajiny". Mezioborová spolupráce umožnila předání znalostí, zkušeností a přístupů ke krajině z pohledu geografů z Masarykovy univerzity a krajinných architektů z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity při společném terénním cvičení. Po kladném hodnocení ze strany
                                                      studentů i lektorů se do budoucna připravuje rozšíření spolupráce.
  • Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací - jarní semestr 2010: do 14. května 2010 na studijní oddělení (včetně vložení do ISu).
   V oborech akreditovaných v českém jazyce má být i závěrečná práce zpravidla v českém jazyce. Děkan povolí výjimečné odevzdání práce v jiném jazyce (obvykle slovenština nebo angličtina) na základě písemné žádosti studenta opatřené souhlasným vyjádřením vedoucího práce a ředitele ústavu.
  • Harmonogram terénních cvičení v jarním semestru 2010 ke stažení zde [PDF].
  • V rámci programu INNOLEC navštíví Geografický ústav prof. Christian Pfister (Historical Institute a NCCR,University of Bern, Switzerland). Přednášky, na které jsou zváni zájemci z řad studentů i odborné veřejnosti,se konají v: úterý 27.4.2010 od 12.00 do 13.50 hod. (posluchárna Z5): Climatic change and its social dimension: past climatic impacts and learning from it; úterý 27.4.2010 od 15.00 do 17.50 hod. (posluchárna Z5): Historical climatology: data, methods, results. Na obě přednášky je vázán předmět s kódem IZ024 Historical climatology (za 1 kredit), přihlásit se lze přes IS - balík témat. Předpokladem pro získání zápočtu je účast na obou přednáškách a zpracování jejich písemného zhodnocení v rozsahu 4 stran. Přednášky budou v anglickém jazyce.
  • Ve dnech 22.-23.4.2010 se na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitře koná 18. mezinárodní geografická konference na téma Nové impulzy v regionálnom rozvoji stredoeurópskeho priestoru. Třetí cirkulář se závaznou přihláškou je ke stažení zde [DOC]. Přihlášku je nutné odeslat nejpozději do 8.4.2010 na adresu michal.bilic@ukf.sk. Příspěvky účastníků konference budou publikované v recenzovaném vědeckém časopise Geografické informácie s přiděleným ISSN. Šablona [DOC] pro tvorbu příspěvků do časopisu.
  • V rámci programu INNOLEC k předmětu Z0062 Kartografie a geoinformatika přednese v aule Přírodovědecké fakulty MU, Kotlářská 2, Brno dvě přednášky světoznámá osobnost v oblasti geoinformatiky a geografie Prof. Dr. Michael GOODCHILD z University of California, Santa Barbara, a to: pondělí 19.4.2010 od 14.00 do 15.50 hod.: The Changing Face of GIS; úterý 20.4.2010 od 13.00 do 14.50 hod.: Citizens as Sensors: Volunteered Geographic Information. Přednášky budou v anglickém jazyce, hosta uvede Prof. Dr. Milan Konečný.
   Z R U Š E N O  v důsledku problémů s leteckou dopravou!
  • Mendelova univerzita v Brně pořádá přednášku RNDr. Vojena Ložka, DrSC. na téma Vývoj krajiny ve čtvrtohorách, která se uskuteční 22. dubna 2010 ve 13.30 v místnosti CO1 na Mendelově univerzitě. Přednáška je součástí projektu Vzdělávání a týmová spolupráce v oblastech regenerace krajiny intenzivně narušené lidskou činností. Akce je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky.
  • Geografický ústav PřF MU pořádá ve dnech 13. února, 20. února, 13. března a 20. března 2010 vždy od 9h do 15:30h přípravný kurz ze zeměpisu pro přijímací zkoušky na vysoké školy. Další informace zde [DOC].
  • Bylo vyhlášeno výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty na partnerských univerzitách Geografického ústavu v rámci programu LLP Erasmus. K dispozici je celkem 20 míst na 10 univerzitách v 7 zemích. Přihlášky lze podávat nejpozději do 12. února 2010 u dr. Zdeňka Máčky. Přehled partnerských univerzit, náležitosti přihlášky a průběh výběrového řízení je ke stažení zde. [DOC]
  • Geografický ústav PřF MU a Fyzickogeografická sekce ČGS zve na 27. výroční konferenci "Fyzická geografie a kulturní krajina", která se koná 2. a 3. února 2010 v aule Přírodovědecké fakulty MU, Kotlářská 2. Program konference ke stažení zde [PDF].
  • V rámci programu INNOLEC se dne 15. prosince 2009 uskuteční na našem ústavu seminář a přednáška významného rakouského kartografa a geoinformatika, vice-prezidenta ICA, Prof. Dr. Georga GARTNERA z TU Vídeň. Seminář s názvem WebMapping 2.0. proběhne od 10:00 do 12:00 v posluchárně Z2 a bude zaměřen diskuzně. Od 14:00 do 15:50 vystoupí s přednáškou Applications of LBS: About setting up pedestrian navigation services, taktéž v posluchárně Z2. Na přednášky jsou srdečně zváni studenti i pracovníci ústavu i odborníci z jiných pracovišť. Na seminář a přednášku je vázán předmět s kódem IZ022 Applied Cartography (za 1 kredit), přihlásit se lze přes IS - balík témat.
  • V pondělí 14. prosince 2009 se v 10 hod v posluchárně Z4 uskuteční zajímavá přednáška dr. Piotra Glowackeho na téma "Polish scientific activities in polar regions". Dr. Glowacki je pracovník Geofyzikálního ústavu PAN ve Varšavě a současně vedoucí polských polárních a mořských výzkumů v oblasti Arktidy.
  • Bioklimatologický seminář s názvem "Současné trendy v bioklimatologii a ekologické fyziologii rostlin" se uskuteční v pátek 11. prosince 2009 od 9:00 do 12:00 v budově č.4 - seminární místnost Botanické zahrady. Prezentovány budou příspěvky odborníků a studentů v oblasti výzkumu prostředí přírodních i člověkem pozměněných ekosystémů, aplikací v zemědělské a lesnické praxi.
  • Geografický ústav PřF, Jihomoravská pobočka ČGS a Ústav Geoniky AV ČR srdečně zvou na kulatý stůl na téma ATLAS KRAJINY ČR. Za kolektiv autorů se zúčastní: Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D., Prof. RNDr. Jaromír Demek, DrSc., Doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc., RNDr. Karel Kirchner, CSc. aj. Kulatý stůl se koná ve čtvrtek 10. prosince 2009 od 15 hodin v posluchárně Z5 (pavilon 4) Geografického ústavu.
  • V rámci programu INNOLEC přednese dvě přednášky známá vědecká osobnost paní Prof. Sisi Zlatanova z Technické univerzity v Delft, Nizozemí. První přednáška na téma 3D GIS Introduction se uskuteční v pondělí 7. prosince od 13:00 do 14:50 v posluchárně Z5. Druhá přednáška s názvem 3D models and spatial analysis proběhne v úterý 8. prosince od 15:00 do 16:50 v posluchárně Z2. Na přednášky jsou srdečně zváni studenti i pracovníci ústavu i odborníci z jiných pracovišť. Na přednášky je vázán předmět s kódem IZ021 3D Technologies in Cartography (za 1 kredit), přihlásit se lze přes IS - balík témat.
  • V rámci výukového programu INNOLEC bude na Geografickém ústavu přednášet Prof. Dr. Wolfgang Kainz z Vídeňské univerzity. Přednáška s názvem Mathematical Basis of GIS - Matematické základy GIS se uskuteční ve čtvrtek 3. prosince 2009 od 15:00 do 16:50 v posluchárně Z5. V pátek dne 4. prosince od 9:30 v posluchárně Z2 povede Prof. W. Kainz seminář s doktrorandy, postdoktorandy, diplomanty a ostatními zájemci na téma New trends in Cartography and Geoinformatics. Na přednášky jsou srdečně zváni studenti i pracovníci ústavu i odborníci z jiných pracovišť. Na přednášku a seminář je vázán předmět s kódem IZ020 New Trends in Cartography (za 1 kredit), přihlásit se lze přes IS - balík témat.

  setkání na GÚ

  V rámci Dne absolventů Masarykovy univerzity proběhlo také setkání absolventů a učitelů v prostorách Geografického ústavu. Zde je několik fotografií.

  • Na téma života v „antarktickém domě“, antarktického výzkumu, objevných cest i touhy po opuštěném prostoru, jste mohli diskutovat s Olgou Bohuslavovou, biogeografkou z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Více na http://respekt.ihned.cz
  • European Cartotropic Academy (ECA) pořádá 2. prosince 2009 čtvrtý ročník geograficko-šifrovací hry CARTOTROPHY. Registraci a podrobnější informace naleznete na  www.cartotrophy.org.
  • Firma HSI spol. s r.o.  nabízí pracovní pozici Konzultant GIS pro oddělení aplikačního SW (pracoviště Praha). Pozice je vhodná pro absolventy, nástup co nejdříve. Podrobnější informace zde. [PDF]
  • Dne 26. listopadu 2009 se bude konat na MZLU v Brně konference Sociální, ekonomické a ekologické aspekty bleskových povodní. Podrobnější informace zde [DOC]. Program konference zde [PDF]
  • Knihkupectví Academia Brno a nakladatelství Akropolis Vás srdečně zvou na prezentaci knihy prof. Pavla Proška - Profesor v Antarktidě. Publikaci představí autor knižního rozhovoru Jaroslav Čuřík, kmotrem knihy bude prorektorka Masarykovy univerzity pro vědu a výzkum prof. RNDr. Jana Musilová, CSc. Do tajemství polárních krajin Vás zavede rovněž výstava fotografií a krátká projekce z fimového dokumentu ANTARKTIDA 2005. Prezentace se koná v pátek 20. listopadu v 16 hodin v Literární kavárně knihkupectví Academia v Brně, nám. Svobody 13. Více informací o knize naleznete např. zde
  • Ve čtvrtek 19. listopadu 2009 v 17h pořádá Moravská zemská knihovna školení - Kde hledat odborné informace. Cílem školení je získat přehled o základních databázích, v nichž lze najít informace o knihách a článcích pro odbornou práci. Více informací naleznete zde [DOC].
  • Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. pořádá dne 19. listopadu 2009 ve své brněnské pobočce "Workshop doktorandů 2009". Vítány jsou příspěvky doktorandů ze všech geografických disciplín.Vítáni budou i studenti bez příspěvku a školitelé. Více informací naleznete zde. V případě zájmu je třeba se registrovat u dr. Karla Kirchnera do 5. října 2009. Program workshopu zde [PDF]
  • Srdečně zveme všechny zájemce z řad odborné i laické veřejnosti na přednášku Antarktida, kontinent známý i neznámý, která se uskuteční 22. října 2009 od 16:00 h v Aule Fakulty Sociálních studií  MU Brno, Joštova 10. Tématem přednášky budou vědecné programy řešené na české polární stanici Masarykovy univerzity a zajímavosti z expedičního života českých polárníků. Podrobnější informace zde. [PDF]
  • V rámci výukového programu INNOLEC bude na Geografickém ústavu přednášet prof. Angela M. Gurnell z Queen Mary College, University of London (Velká Británie). Přednáška na téma "Assessing and Enhancing Urban Rivers" (Hodnocení a zlepšování ekologického stavu řek ve městech) se uskuteční v úterý 20. října od 9:00 do 10:50 v posluchárně Z6. Druhá přednáška na téma "Plants as riparian engineers" (Rostliny jako inženýři říčních krajin) se uskuteční ve středu 21. října od 12:00 do 13:50 v posluchárně Z6. Na obě přednášky je vázán předmět s kódem IZ018 Fluvial geomorphology in management of river landscapes (za 1 kredit), přihlásit se lze přes IS - balík témat.
  • V rámci programu INNOLEC přednášel na Geografickém ústavu J. Fidel Gonzáles Rouco (Dpto. Astrofísica y CC. de la Atmósfera, Facultad CC. Físicas, Universidad Complutense de Madrid,Spain). Přednášky na téma "Climate modelling" proběhly ve dnech 14.10. a 15.10. vždy v době od 8.00 do 9.50 v posluchárně Z5. Na obě přednášky je vázán předmět s kódem IZ019 Climate modelling (za 1 kredit), přihlásit se lze přes IS - balík témat.
  • V rámci programu ERASMUS přednášela na Geografickém ústavu Doc. Dr. Temenoujka Bandrova (University of Architecture, Civil Engennering and Geodesy, Sofia) na témata Thematic Cartography for Different Purposes: Navigation mapping, Early warning, 3D modeling, Educational mapping and Tourist needs. Přednáška se uskutečnila ve čtvrtek 8. října 2009 15:00 - 16:50 v posluchárně Z5.
  • Dne 25. září 2009 proběhne v areálu Přírodovědecké fakulty Noc vědců. Do programu se zapojí i vědecké týmy z Geografického ústavu:
   - Antarktida v ohrožení (nejnovější poznatky o Antarktidě včetně ozónové díry nebo ústupu ledovců, život a práce vědců na antarktické stanici, zmenšený model Antarktidy, výstava fotografií, přírodních exponátů, počítačové animace a experimentální meteorologické měření)
   - Říše za zrcadlem mapy (nové trendy v kartografii, jak by měla vypadat mapa, možnost tvorby vlastní mapy, prezentace mapové sbírky Geografického ústavu PřF MU)
  LGC Laboratoř geoinformatiky a kartografie GÚ vydala publikaci Geografická data v informační společnosti (Charvát, Kocáb, Konečný, Kubíček a kol.). Obsahem publikace jsou výsledky z projektů Laboratoře zaměřené zejména na mobilní mapování, navigační GIS a efektivní správu geografických informací. Publikaci lze zakoupit v knihkupectví Malé centrum za 350,- Kč.
  LGC V roce 2008 byla vydána publikace Ekonomická a sociální geografie (Toušek, V., Kunc, J., Vystoupil, J. a kol.). Publikace přináší ucelený přehled o ekonomické a zčásti i sociální geografii, jež se na širší ekonomickou část bezprostředně váže. Deset kapitol postupně pojednává o dílčích disciplínách a vybraných průřezových tématech v rámci sociálně-geografických věd. Důraz je kladen na makroprostor světa, resp. jeho dílčí části, ve vybraných případech jsou za účelem komparace doplněny odkazy na Českou republiku. Součástí každé kapitoly je kromě vlastního výkladu také stručná historie dané vědní disciplíny.
  • Ve dnech 18. až 20. srpna 2009 pořádá Geografický ústav Letní geografickou školu, na kterou se lze přihlásit do 15. července 2009. Podrobné informace včetně přihlášky → [DOC] [PDF]
  • Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno, hledá pracovníka na pozici hydrologa v oddělení hydrologie - pracovní skupině povrchové vody. Další informace zde.
  • Ústav geoniky AV ČR v. v. i. pobočka Brno pořádá ve dnech 24. - 28. srpna 2009 mezinárodní geografickou konferenci CONGEO ´09. Bližší informace zde. [PDF]
  • K dispozici je podrobný harmonogram obhajob bakalářských a diplomových prací a státních závěrečných zkoušek: bakalářské studium [PDF]; magisterské studium [PDF]
  • V rámci Dne absolventů MU proběhne v sobotu 30. května 2009 od 9 do 13 hodin setkání absolventů a učitelů (bývalých i současných) v prostorách Geografického ústavu.Více informací (včetně fotogalerie) zde.
  • Přírodovědecká fakulta UK Bratislava pořádá ve dnech 6. - 11. července 2009 mezinárodní letní školu "A metropolis with a green geart" Vienna and Bratislava as landscape ecological case studies in urban planning and management. Podrobné informace najdete na www.summerschool.iale.sk
  • Dne 22. května 2009 pořádá geografická sekce Přírodovědecké fakulty UK v Praze studentskou konferenci New Wave. Přihlášky a další informace naleznete na adrese http://geografie.natur.cuni.cz
  • Byl zveřejněn harmonogram terénních cvičení pro rok 2009. Ke stažení zde [PDF].
  • Termíny odevzdání bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2008/2009: podzimní semestr 2008 - do 9. ledna 2009; jarní semestr 2009 - do 15. května 2009
  • V rámci programu INNOLEC navštíví Geografický ústav Prof. Thangavelu Vasantha Kumaran, vedoucí katedry geografie na Madráské univerzitě v Čennai, Tamilnádu, Indie. Prof. Kumaran přednese sérii přednášek o svých výzkumech, týkajících se participace marginalizovaných a ohrožených skupin obyvatel v „rozvoji“ jejich prostředí, a to na příkladu tří typů komunit: původní kmenové obyvatelstvo, venkovské komunity ohrožené dezertifikací a obyvatelé městských slumů. Na přednášky jsou zváni zájemci z řad studentů i odborné veřejnosti:
   1. Kollihills of Tamil Nadu: How a tribal community is managing terrace agriculture in indigenous ways? úterý 12. května 2009 v 10,00 hod. v posl. Z4
   2. Chennai Slums: Health vulnerability, coping mechanisms and adaptation behaviour. středa 13. května 2009 ve 14,00 hod, posl. Z3. Na obě přednášky je vázán předmět s kódem IZ016 (za 1 kredit), přihlásit se lze přes IS - balík témat. Anotace k přednáškám zde [PDF]. Třetí přednáška proběhne v úterý 12. května od 16.00 v Aule na Fakultě sociálních studií (již mimo předmět IZ016). Pozvánka na přednášku zde [PDF]
  • V rámci programu ERASMUS bude na Geografickém ústavu přednášet Doc. Dr. Temenoujka Bandrova (University of Architecture, Civil Engennering and Geodesy, Sofia) na téma Multidisciplinary Aspect of Cartography in Bulgaria: History of cartography, Cartographical education, School cartography – atlases and wall maps, Experiments with end users, Cartographical companies, 3D cartography and animation.  Přednáška se uskuteční v úterý 28. dubna 2009 18:00 - 19:50 v Aule
  • Geografický ústav MU a Jihomoravská pobočka České geografické společnosti srdečně zvou zájemce na besedu s Lenkou Sobotovou, studentkou Univerzity Palackého v Olomouci. Lenka Sobotová se v moderované diskusi podělí o svoje čerstvé zkušenosti z výzkumu života ve slumech v jihoindické metropoli Čennai (Madrás).
   Beseda, provázená fotografiemi, se uskuteční v úterý 28.4. od 12.00 v posluchárně Z2.
  • V rámci programu INNOLEC navštívil Geografický ústav Dr. Ulf Büntgen (Swiss Federal Research Institute WSL, Birmensdorf, Switzerland). Na přednášky jsou zváni zájemci z řad studentů i odborné veřejnosti: 1. Dendroclimatology: theoretical and  practical aspects of climate reconstructions úterý 31.3. 9.00-11.50 hod. v Z3
   2. Climate variability and tree rings during the last millennium čtvrtek 2.4. 14.00-15.50 hod. v Z3
   Na obě přednášky je vázán předmět s kódem IZ017 Dendroclimatology and Climate variability (za 1 kredit), přihlásit se lze přes IS - balík témat.
  • V sekci Pro studenty byly zveřejněny nové pokyny pro jednotnou úpravu bakalářských a diplomových prací.
  • Bylo vyhlášeno výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty na partnerských univerzitách Geografického ústavu v rámci programu LLP Erasmus. K dispozici je celkem 20 míst na 10 univerzitách v 7 zemích. Přihlášky lze podávat nejpozději do 15. února 2009 u dr. Zdeňka Máčky. Přehled partnerských univerzit, náležitosti přihlášky a průběh výběrového řízení je ke stažení zde. [DOC]
  • jednodenní kurz zaměřený na studium změn krajiny na základě starých map - 12. února 2009 od 9 hodin v Z1. Přihlásit se lze přes IS - rozpisy studentů (ZX111). Podrobný program zde [PDF]
  • jednodenní kurz zaměřený na podrobné studium změn krajiny v GIS - 13. února 2009 od 9 hodin v Z1. Přihlásit se lze přes IS - rozpisy studentů (ZX222). Podrobný program zde [PDF]
  • Geografický ústav PřF MU pořádá v únoru až březnu 2009 Přípravný kurz ze zeměpisu pro přijímací zkoušky na VŠ. Cílem kurzu je zopakování, doplnění, prohloubení a cvičné testování znalostí a dovedností středoškolského učiva zeměpisu tak, aby studenti byli k těmto zkouškám připraveni. Další informace – viz leták. [PDF]
  • Geografický ústav PřF MU a Fyzickogeografická sekce ČGS zve na 26. výroční konferenci "Fyzická geografie a krajinná ekologie", která se koná 10. a 11. února 2009 v aule Přírodovědecké fakulty MU, Kotlářská 2. Program konference zde [PDF] První cirkulář a závazná přihláška ke stažení zde [DOC].
  • K dispozici je podrobný harmonogram obhajob bakalářských a diplomových prací a státních závěrečných zkoušek - únor 2009 zde [PDF]
  • Laboratoř geoinformatiky a kartografie GÚ pořádá spolu s Ministerstvem vnitra ČR, EC DG Enterprise v Bruselu a JRC v Ispra ve dnech 19.-22.1. 2009 v hotelu Diplomat v Praze Joint International Symposium on Cartography and Geoinformatics for Early Warning and Emergency Management: Towards Better Solutions. Sympozium je oficiální doprovodnou akcí konanou v rámci předsednictví České republiky Evropské unii a záštitu nad ním převzal prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., rektor MU. Bližší informace najdete na http://c4c.geogr.muni.cz.
  • Jihomoravská pobočka České geografické společnosti zve na návštěvu kartografického muzea ve Velkých Opatovicích. Sraz je v pátek 28. listopadu 2008 v 8:30 u schodiště ve vestibulu hlavního nádraží v Brně. Podrobnější informace naleznete zde.
  • V rámci programu INNOLEC bude na Geografickém ústavu přednášet Prof. Takashi Morita (Hosei University Tokyo). Přednese přednášky s názvem:
  • Cartographer´s mission in Changing World  v pondělí 24. listopadu 2008 od 17h v posluchárně Z5. 
   Ubiquitous Mapping: technology, use, cross-cultural questions
   v úterý 25. listopadu 2008 od 12h v posluchárně Z5.
   Na obě přednášky je vázán předmět s kódem IZ015 (za 1 kredit), přihlásit se lze přes IS - balík témat.
  • Jihomoravská pobočka České geografické společnosti zve na přednášku s fotodokumentací Doc. RNDr. Jaromíra Kolejky, Csc. s názvem TUVA - země orlů a větru. Přednáška se koná v pondělí 24. listopadu 2008 v 15:30 v posluchárně Z2 GÚ.
  • Jihomoravská pobočka České geografické společnosti zve na přednášku s fotodokumentací RNDr. Petra Daňka, Ph.D. s názvem Írán mezi Usámou a Obamou (o íránské společnosti a politice kolem Íránu). Přednáška se koná v úterý 11. listopadu 2008 v 16 hodin v posluchárně Z6 GÚ.
  • Jihomoravská pobočka České geografické společnosti zve na přednášky s promítáním Mgr. Lucie Kubalíkové.
   První přednáška s názvem Severozápadní Španělsko - poněkud zapomenutá Evropa (putování španělskými provinciemi León, Galicie a Austias).
   Předáška se koná v úterý 23. října 2008 v 16:30 v posluchárně Z2 GÚ.
   Druhá přednáška s názvem Severní Chile, Bolivie a Argentina (krajina pouští, hor a pralesů) se koná ve čtvrtek 6. listopadu 2008 v 16:30 v posluchárně Z2 GÚ. 
  • Dne 22. října 2008 v 16.00 hodin se v posluchárně M1 uskuteční přednáška prof. Christiana Rohra (Univerzita Salzburg) na téma "Floods in Late Medieval and Early Modern Austria: Views from Cultural History"
  • Možnosti investic do výzkumu ze soukromých zdrojů - přednáška zástupce britské investiční společnosti Imprimatur Capital dne 23. října 2008 od 10 hodin v G1; podrobnosti zde.
  • Dne 26. září 2008 proběhne v areálu Přírodovědecké fakulty Noc vědců. Do programu se zapojí i vědecké týmy z Geografického ústavu. Program v garanci MU.
  • Ve dnech 19. až 21. srpna 2008 pořádá Geografický ústav 16. letní geografickou školu, na kterou se lze přihlásit do 30. června 2008. Podrobné informace včetně přihlášky →[DOC] [PDF].
  • V 6. ročníku soutěže studentských (bakalářských a diplomových) prací se vztahem k životnímu prostředí Jižní Moravy, kterou pořádají Ekologický institut Veronica a Jihomoravský kraj, získal v kategorii bakalářských prací 2. místo Bc. Martin Braun (Mapování účinků jarní povodně 2006 na nivu Dyje (NP Podyjí); ved. práce dr. Máčka). 3. místo obsadila Bc. Danuše Strnadová (Obnovitelné zdroje energie v Moravském krasu; ved. práce doc. Hynek). V kategorii diplomových prací se na 2. místě umístil Mgr. Jan Trávníček (Vývoj krajiny jižního svahu Drahanské
   vrchoviny; ved. práce dr. Herber)
  • V rámci dvojstranné smlouvy s katedrou geografie na univerzitě v Osnabrucku (Německo) se uvolnilo jedno místo pro jednosemestrální studijní pobyt (6 měsíců) v akademickém roce 2008/09. Studijní pobyt je financován z programu Socrates. Zájemci se mohou přihlásit u dr. Máčky.
  • Je vyvěšen aktualizovaný telefonní seznam GÚ [PDF] včetně kontaktů na osoby v pavilonu č. 4.
  • K dispozici je Harmonogram státních závěrečných zkoušek [PDF] včetně včech termínů odevzdání závěrečných prací apod. pro jaro 2008.
  • K dispozici je podrobný harmonogram obhajob bakalářských a diplomových prací a státních závěrečných zkoušek:
  • K dispozici je harmonogram terénních cvičení na jaro 2008 [PDF]
  • Geografický ústav vyhlašuje ústavní kolo soutěže "O nejlepší studentskou vědeckou a odbornou práci (SVOP)". Tři nejlepší práce z fyzické a humánní geografie a kartografie postoupí do celonárodního kola, které se bude konat 25. srpna 2008 v rámci Geografických dnů České geografické společnosti v Liberci. Do ústavního kola je možné přihlásit bakalářskou, seminární či jinou studentskou práci, nikoliv však diplomovou práci. Do ústavního kola soutěže se můžete přihlásit u dr. Máčky do 31. května 2008. Náklady spojené s účastí na celonárodním kole soutěže v Liberci hradí Geografický ústav. Informace přímo od pořadatelů [PDF].
  • Geografický ústav zve zájemce z řad studentů i pedagogů na přednášky Ass. Prof. Abdula Shabana z Tata School of Social Sciences v Mumbai, Indie. Přednášky se konají v pondělí 12. 5. (Urbanization and Urban Transformation in India) a v úterý 13. 5. (Urban Conflicts and Crimes: A Case of Mumbai City), vždy od 17.00 v posluchárně Z3. Stručná anotace přednášek je na IS IZ 014. Vážní zájemci o problematiku rozvojových studií a jižní Asie mohou navštívit také Shabanovu přednášku na téma Poverty and Poverty Alleviation Strategies in India na Fakultě sociálních studií MU v pondělí 12.5. od 14.00 v posluchárně P21.
  • Jihomoravská pobočka České geografické společnosti zve na přednášku s názvem PŘIROZENÉ LESY PODKARPATSKÉ RUSI, která se koná v úterý 15. dubna 2008 v 10 hod hod v posluchárně Z5 GÚ. Přednáší Jan Šebesta a Tomáš Koutecký, pracovníci Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnické a dřevařské fakulty MZLU Pozvánka na přednášku [PDF]
  • Geografický ústav PřF MU zve studenty a další zájemce na přednášku a workshop věnovaný dohodám o ekonomické spolupráci mezi Evropskou unií a zeměmi Afriky, Karibiku a Pacifiku (Economic Partnership Agreements). Workshop využívající interaktivní metody povedou zástupci projektu Eurizons (evropská kampaň mladých lidí za globální zodpovědnost – www.eurizons.net) – Šárka Cihlářová, Eliška Stehlíková a Lukáš Policar.  Workshop se uskuteční ve čtvrtek 27. 3. od 10.00 do 12.30 v posluchárně Z4.
  • Geografický ústav PřF MU zve na přednášku Měkkýši jako modelová skupina bezobratlých při biogeografické diferenciaci krajiny, která se koná v úterý 1. dubna 2008 v 10 hod. v posluchárně Z5 Geografického ústavu (budova SO4). Přednáší doc. RNDr. Jaroslav Vašátko, CSc. Pozvánka [PDF]
  • Zájemci o studium v zahraničí v akademickém roce 2008/09 mají možnost vycestovat v rámci programu Erasmus na partnerské univerzity Geografického ústavu v následujících státech a městech: Francie (Dijon, Lyon), Německo (Osnabruck, Berlín), Polsko (Lublin, Wroclaw), Slovensko (Bratislava), Slovinsko (Ljubljana), Španělsko (Leon), Švédsko (Falun). Zájemci se mohou hlásit u dr. Máčky do 28. února 2008. Podrobné informace [PDF].
  • Jihomoravská pobočka České geografické společnosti a Geografický ústav PřF MU zvou na seminář s názvem STARÉ STEZKY V GEOGRAFII A ARCHEOLOGII II. Seminář se koná v pátek 14. března 2008 ve 13 hod v posluchárně Z2 GÚ a vede jej Ing. Radan Květ, CSc. Pozvánka na seminář [JPG]
  • Termíny přednášek Assoc. Prof. G. Blanka v rámci programu INNOLEC:
   • Středa 5.3., 14.00-15:50 hod, posluchárna Z3: Landscape Protection and Restoration in Historical Perspective
   • Čtvrtek 6.3., 14:00-15:50 hod, posluchárna Z3: The Geography Behind History
  • V rámci programu INNOLEC bude přednášet Doc. Gary B. Blank, Ph.D. (Department of Forestry and Environmental Resources, NC State University, USA) na téma Historical Environments and Geographic Analyses, které bude prezentováno na dvou přenáškách:
   • The Geography Behind History
   • Landscape Protection and Restoration in Historical Perspective 
   • Podrobný obsah přednášek [PDF]. Termíny přednášek viz výše. Přihlašovat se lze přes IS - rozpisy témat, je nutné též si předmět (IZ013) zapsat v ISu v době zápisu.
  • Pro velký zájem proběhne kurz zaměřený na studium změn v krajině na základě starých map ještě v dalším termínu a to sice 7. února 2008 od 9 hodin v počítačové učebně Z1. Program bude stejný jako v minulých dvou termínech (viz podrobnosti). Maximální počet osob je 20 a kurz se bude konat, pokud se přihlásí minimálně 10 účastníků. Přihlašuje opět se přes IS - rozpisy témat.
  • Geografický ústav PřF MU ve spolupráci s Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví (VÚKOZ) pořádá jednodenní kurz zaměřený na studium změn krajiny na základě starých map. Kurz se koná ve čtvrtek 17. ledna 2008 od 9.00 hod. a v pátek (to stejné) 18. ledna 2008 od 9.00 hod. v počítačové učebně Z1 na Geografickém ústavu. Podrobné informace [PDF] Kurzem provází Mgr. Marek Havlíček (VÚKOZ), a je určen studentům navazujícího magisterského studia a studentům bc. studia. kteří zpracovávají BP. Ukončení zápočtem a 1 kreditem. Přihlášky přes IS - rozpisy témat.
  • Během měsíce ledna a února proběhne na Geografickém ústavu Přípravný kurz ze zeměpisu pro přijímací zkoušky na vysoké školy. Leták s podrobnými informacemi [PDF]. Informace o Příravném kurzu na stránkách sci.muni.cz.
  • Geografický ústav PřF MU a Fyzickogeografická sekce ČGS zve na 25. výroční konferenci "Fyzická geografie a trvalá udržitelnost", která se koná 30. a 31. ledna 2008 v aule Přírodovědecké fakulty MU, Kotlářská 2. Další informace včetně závazné příhlášky [DOC] a Pokyny pro publikaci do sborníku [DOC]
  • Ve čtvrtek 24. ledna 2008 se v Zasedacím sále Nové radnice (Dominikánská 1) koná III. ročník Městské konference "Brno chrání své obyvatele před zdraví ohrožujícím hlukem", na jejímž programu se podílí také pracovníci Geografického ústavu. Pozvánka s podrobnými informacemi [PDF].
  • V rámci programu INNOLEC bude přednášet Doc. Dr. Temenoujka Bandrova (University of Architecture, Civil Engennering and Geodesy, Sofia) na téma New cartographic fields - 3D cartogra