Den absolventů MU na Geografickém ústavu PřF

Setkání absolventů  a učitelů (bývalých a současných)

 

Setkání se uskuteční v sobotu 30. května 2009 od 9 do 13 hod. v současných prostorách Geografického ústavu (dříve katedra geografie) PřF MU, Kotlářská 2.

Program:

  • Prezentace současného studia a vědecko-výzkumné činnosti
  • Výstava publikací a kvalifikačních prací
  • Prohlídka výukových a výzkumných prostor Ústavu, včetně posezení u historického stolu v mapovně


Celofakultní program:

  • Přivítání děkanem fakulty
  • Návštěva Informačního centra - Ústřední knihovny
  • Prohlídka skleníků Botanické zahrady PřF MU
    (registrace proběhne na místě, program na fakultě je bez vstupného)


Fotogalerie

NĚKOLIK FOTOGRAFIÍ ZE SETKÁNÍ