Odkazy

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita - http://www.muni.cz/

Přírodovědecká fakulta MU  - http://www.sci.muni.cz/web/main.php

Ústřední knihovna - http://library.muni.cz/

Centrum jazykového vzdělávání - http://lingua.muni.cz/czech/

Centrum zahraničních studií - http://czs.muni.cz/

Správa kolejí a menz - http://www.skm.muni.cz/

Geografická pracoviště

Katedra geografie, PedF, Masarykova univerzita  - http://www.ped.muni.cz/wgeo

Katedra regionální ekonomie a správy, ESF, Masarykova univerzita  - http://www.econ.muni.cz/katedra-regionalni-ekonomie-a-spravy/

Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF, Karlova univerzita v Praze - http://www.natur.cuni.cz/geografie/fyzicka-a-geoekologie

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF, Karlova univerzita v Praze - http://www.natur.cuni.cz/geografie/socialni-geografie-a-regionalni-rozvoj

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, PřF, Karlova univerzita v Praze - http://www.natur.cuni.cz/geografie/geoinformatika-kartografie

Katedra demografie a geodemografie, PřF, Karlova univerzita v Praze - http://www.natur.cuni.cz/geografie/demografie-a-geodemografie

Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF, Ostravská univerzita v Ostravě - http://albert.osu.cz/~kfgg/

Katedra sociální geografie a regionální rozvoje, PřF, Ostravská univerzita v Ostravě - http://www.osu.cz/fpr/ksg/index.php

Katedra geografie, PedF, Západočeská univerzita v Plzni - http://www.kge.zcu.cz/

Katedra geografie, PřF, Univerzita Palackého v Olomouci - http://geography.upol.cz/

Katedra geoinformatiky, PřF, Univerzita Palackého v Olomouci - http://www.geoinformatics.upol.cz/

Katedra geografie, PedF, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/z/

Katedra geografie, PřF, Univerzita J.E.Purkyně v Ústí n. Labem - http://geography.ujep.cz/

Katedra informatiky a geoinformatiky, FŽP, Univerzita J.E.Purkyně v Ústí n. Labem - http://fzp.ujep.cz/kig/

Katedra geografie, PedF, Technická univerzita v Liberci - http://www.kge.tul.cz/

Ústav geoniky AV ČR, pob. Brno - http://www.geonika.cz/

Profesní geovědní společnosti

Česká geografická společnost (ČGS) - http://geography.cz/

Jihomoravská pobočka ČGS - http://geografie.chytrak.cz

Kartografická společnost České republiky - http://www.czechmaps.cz/

Česká asociace pro geoinformace - http://www.cagi.cz/

Česká asociace geomorfologů - http://www.pef.zcu.cz/pef/kge/geomorf/index.html

Národní komitét geografický - http://www.geoinformatics.upol.cz/nkg/

International Geographical Union - http://www.igu-net.org/

EGEA (European Geography Association for students and young geographers) - http://egea.geog.uu.nl/

ECA (European Cartotropic Academy) - http://www.cartotrophy.org

Domácí geografické časopisy

Geografie - Sborník ČGS - http://geography.cz/sbornik/

Geografické rozhledy - http://www.geografickerozhledy.cz/

Klaudyán - http://www.klaudyan.cz/

Další užitečné adresy

Odkazy - socioekonomická geografie