Odkazy - socioekonomická geografie

Veřejná správa

 • Portál veřejné správy České republiky - portal.gov.cz (mimo jiné i plné znění všech zákonů, seznam mikroregionů a euroregionů v ČR a obcí, které tam náleží)
 • Asociace krajů České republiky - www.asociacekraju.cz (odkazy na webové stránky jednotlivých krajů v ČR, právní předpisy vztahující se ke krajům)
 • Svaz obcí a měst České republiky - www.smocr.cz (obce a EU, dotace)
 • Informační systém o území - www.isu.cz (odkazy na stránky zabývající se Programem obnovy venkova, Programy regionálního rozvoje…)
 • Český úřad zeměměřický a katastrální - www.cuzk.cz
 • Obchodní rejstřík Ministerstva spravedlnosti ČR - www.justice.cz
 • www.municipal.cz (odkyzy na webové stránky okresních měst a 72 světových metropolí)

Trh práce

Regionální rozvoj

Evropská unie

 • Euroskop - www.euroskop.cz
 • Portál Evropské unie - europa.eu.int (statistiky, průzkumy mínění, EU bookshop, přístup k interním dokumentům, práce v institucích)

Data

Informační katalogy

 • Hoppenstedt Bonnier Information s.r.o. – www.hbi.cz (informace o ekonomických subjektech v ČR)

Ostatní

 • www.businessinfo.cz - oficiální portál pro podnikání a export
 • stránky Světové banky - www.worldbank.org (kompletní zdroj informací o rozvojové pomoci, odkazy a dokumenty týkající se problematiky rozvojové pomoci)
 • stránky OSN - www.un.org/esa (socioekonomická problematika, statistiky, informace o populaci ve světě, lidských právech, mezinárodním obchodě, udržitelný rozvoj, makroekonimie a finance)
 • www.fao.org - základní dokumenty, multimediální odkazy, mapy, ...
 • www.sosig.ac.uk/geography - jeden z nejlepších webových navigátorů v sociálních vědách, data, bibliografické databáze, vzdělávací programy a materiály, přehled geografických časopisů (abstrakty i plné texty), diskusní fóra, světové geografické organizace
 • www.unodc.org/unodc/unlinks.html - další užitečné odkazy na organizace zabývající se mezinárodní problematikou
 • popin.natur.cuni.cz/html2/index.php - Czech republic Population Information (informace o populaci ČR)

Možnost uplatnění se v Brně (zaměstnání pro geografa :-))