Informace pro studenty

Laboratoř environmentální geografie

Od roku 2009 funguje při Geografickém ústavu Laboratoř environmentální geografie, která slouží k realizace cvičení k vybraným předmětům z oblasti fyzické geografie (zejména pedogeografie). Vybavení laboratoře se používá také pro realizaci vybraných terénních cvičení. Laboratoř je rovněž k dispozici studentům, kteří při zpracování bakalářské, diplomové nebo doktorské práce potřebují využít analytické laboratorní postupy.

Provoz laboratoře se řídí provozním řádem [PDF].

Při práci v laboratoři je třeba dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) [PDF], v případě vypuknutí požáru je třeba se řídit požárními poplachovými směrnicemi (PO) [PDF].

Přehled přístrojového vybavení laboratoře [PDF].

Objednávání prostorových dat z ČÚZK

ČÚZK poskytuje zdarma prostorová data pro účely závěrečných prací. Jak postupovat při objednávce.

Soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci

I v letošním roce můžete příhlásit svoji bakalářskou či semestrální práci do soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci. Podrobné informace.

Elektronické studijní materiály

Studijní materiály jsou umístěny v IS MU u patřičného předmětu.

Portál kartografické vizualizace.

Elektronická multimediální učebnice Kartografie a geoinformatika.

Elektronická multimediální učebnice Dějiny kartografie.

Studijní materiály k předmětům Geografie světového oceánu, Fyzická geografie ČR a k tématu Krajinná ekologie a DPZ.

Knihovní sbírky Geografického ústavu

Geografické sbírky (vyjma mapových) se nacházejí v Ústřední knihovně ve 3. podlaží Informačního centra Přírodovědecké fakulty v areálu na Kotlářské 2. Zpřístupněny jsou knižní fondy, bakalářské a diplomové práce a postupně i jednotlivé ročníky časopisů.

Máte-li náměty na nákup studijní literatury, adresujte je písemně (a s úplnou bibliografickou citací) pedagogickému zástupci.

Kontaktní údaje na oborovou knihovnici:

Mgr. Věra Anthová
Telefon: (+420) 549 496 111
email: anthova@sci.muni.cz
Adresa: Kotlářská 2, 611 37 Brno

Geografická bibliografie ČR on-line

V rámci projektu Geografická bibliografie ČR on-line byla zpřístupněna beta verze databáze na adrese: http://ckis.cuni.cz/F/-?func=file&file_name=base-list-cks02
Databáze zahrnuje retrospektivu od roku 1900 do současnosti. Obsahuje prozatím 100 000 bibliografických záznamů knih, kartografických dokumentů, seriálů, článků z časopisů a sborníků, elektronických dokumentů a vysokoškolských kvalifikačních prácí. Aktualizace probíhá denně. Tematicky zahrnuje oblast teoretické, fyzické a sociální geografie, demografie, kartografie a aplikované geoinformatiky.

Dostupnost ArcGIS v univerzitních učebnách

Centrální počítačová studovna MU umožňuje vzdálený přístup k serverům, na kterých je, kromě jiného, nainstalován ArcGIS Desktop 9.2 a ArcView 3.3. K serveru se lze připojit pomocí nástroje "Připojení ke vzdálené ploše" (Remote desktop connection). Adresa serveru je "tserver.ucn.muni.cz". Jako login slouží UČO, heslo je sekundární heslo do is.muni.cz, připojujete se k doméně UCN. Pro připojení je nutné mít IP adresu z domény muni.cz, v opačném případě se lze připojit pomocí VPN (více informací na https://vpn.muni.cz/).
Využíváním zmíněných aplikací souhlasíte s licenčními podmínkami, které se zobrazí po přihlášení na server.

Informace pro uživatele programu STATISTICA

statistica

Na níže uvedené adrese je možné po zaregistrování nalézt novou verzi programu Statistica 8.0 včetně instalačního kódu.

https://inet.muni.cz/app/soft/licence

Rozvrhy

Rozvrh na období Podzim 2010

Studijní katalogy pro akademický rok 2010/2011

Studijní katalog Geografie [PDF]

Další studijní katalogy Přírodovědecké fakulty

Závěr studia

Pokyny pro zpracování závěrečných prací [PDF]

Okruhy otázek závěrečných zkoušek

Provozní doba studovny v mapovně Geografického ústavu

pondělí 7:00 – 15:30
úterý 7:00 – 15:30
středa 7:00 – 15:30
čtvrtek 7:00 – 15:30
pátek 7:00 – 15:30