Poskytování dat k diplomové, bakalářské nebo semestrální práci

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) poskytuje bezplatně prostorová data pro účely závěrečných prací.

Student má právo zažádat si o tyto produkty:

 • ZABAGED®, [dgn]
 • GEONAMES [dgn]
 • barevné ortofoto [jpg,tif,MrSID]
 • rastrové základní mapy středních měřítek [jpg,tif,MrSID…]
 • státní mapa 1: 5000 [jpg,tif,MrSID…]
 • další tištěné produkty ...

Územní rozsah:

 • maximálně 10 mapových listů ZM10
 • Jestliže si student zažádá o více než 4 listy, musí jeden výtisk závěrečné práce poslat na Zeměměřický úřad !!!

Podrobné podmínky a žádost ke stažení naleznete na následující stránce.

Kromě písemné žádosti je nutné objednat data na internetu přes obchodní modul ČÚZK!

Postup objednávání v obchodním modulu ČÚZK http://geoportal.cuzk.cz

! Pro plnou funkcionalitu je nutné použít Internet Explorer !

 1. Registrace
 2. Pro objednávání v obchodním modulu musíte být nejprve zaregistrováni. Pokud jste tak ještě neučinili, nezadávejte do polí Přihlašovací jméno a Heslo žádné údaje a klikněte na přihlášení. Poté přejděte na odkaz zaregistrujte se. Vyplňte požadované údaje, nejdůležitější je vybrat typ uživatele, což musí být diplomant (i když chcete data pro bakalářku, či seminárku)

 3. Výběr dat
 4. V levém menu rozklikněte nabídku Digitální data (případně i Tištěné produkty, na které máte také nárok). Předpokládejme, že chceme vybrat ZABAGED®. ZABAGED® má dvě části, a sice polohopis a výškopis. Jestliže potřebujete výškové údaje, musíte vybrat každou položku zvlášť. Nejprve například polohopis. (ZABAGED® - polohopis - výběr dat) Pro pohyb nad mapou slouží lišta navigace (nic nestandardního). K výběru poté slouží soubor nástrojů "Výběr dat". Můžete ho uskutečnit několika způsoby (Zleva: výběr jednoho prvku, souřadnicemi, obdélníkem, polygonem, dotazem.) Podrobné ovládání aplikace a popis jednotlivých nástrojů naleznete v Nápovědě obchodního modulu.

  Poté zadejte Zobrazit výběr. Zobrazí se vybrané (modře) mapové listy. Při přejetí myší je možné zjistit, o jaké číslo mapového listu jde. Upřesnění výběru je možné buď novým výběrem nebo odmazáním listů (tlačítkem - ) ze seznamu Vybraná data. Po každé takové úpravě je dobré stisknout Zobrazit výběr, aby došlo k aktualizaci seznamu. Jakmile budete s výběrem spokojeni, stisknete Košík. Poté můžete pokračovat výběrem další položky. V košíku je nejdůležitější to, že koncová cena musí být vždy 0,- Kč. Tak zjistíte, jestli jste nepřesáhli povolený objem dat.

  Možností výběru je několik, podrobně jsou popsány již ve zmiňované nápovědě.

  ! Ne všechna data se poskytují v kladu mapových listů ZM10 ! Některé jsou v kladu SM5, některé např. po čtvercích 4 km2. Normou pro nákup zdarma je území pokrývající 10 listů ZM10, počet „listů“ některých dat tedy může být podstatně vyšší.

 5. Metadata
 6. Jistě jste si všimli, že kromě výběru dat v levém menu je i položka metadata. Zde se dozvíte informace o poskytovaných formátech, aktualizaci apod.

 7. Košík a odeslání objednávky
 8. V Košíku je zobrazen přehled všech vybraných dat. Můžete zde upravit požadovaný formát. Ačkoliv zadáte u ZABAGED®u formát SHP (což bychom všichni chtěli:), dostanete data v DGN. ČÚZK ZABAGED® studentům ve formátu SHP neposkytuje.

  Po kontrole všech dat musíte ještě doplnit registrační údaje (v části Košík). Poté, co je vyplníte, odešlete objednávku. Odeslanou objednávku nelze měnit. Nicméně pokud objednávání neukončíte za jedno přihlášení, neodeslaná objednávka se neztrácí.

  Upozornění nakonec

  • Obchodní modul ČÚZK bývá někdy přetížen a potom se chová velice líně. Buďte trpěliví a vyčkejte vždy do úplného překreslení stránky!
  • Zpracování dat ZABAGED® ve formátu DGN do podoby mapy ZM10 je netriviální. Pokud potřebujete mapu pouze jako podklad, objednejte si raději RZM10.
  • K databázi ZABAGED® je dobré přiobjednat GEONAMES, jinak nezískáte geografické názvy (nejsou obsahem DGN)

  Text této stránky ke stažení [PDF]