Studium

Studium geografie a kartografie je realizováno buď jako jednooborové, zaměřené především na výchovu budoucích odborných a vědeckých pracovníků, anebo jako víceooborové umožňující kombinaci dvou (případně i více) oborů.

Tradičním typem víceoborového studia je studium směřující k získání kvalifikace učitele alespoň dvou všeobecně vzdělávacích předmětů (Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání + druhý obor). Plnou kvalifikaci pro výkon učitelského povolání získají absolventi oborů magisterských studijních programů (Učitelství geografie a kartografie pro střední školy).

Od akademického roku 2003/2004 je studium na Geografickém ústavu organizováno ve třech stupních — bakalářském, magisterském a doktorském. Stručné informace o studiu na Geografickém ústavu naleznete v informační letáku o studiu [PDF].