Témata disertačních prací pro školní rok 2010/11
(obor Regionální geografie a regionální rozvoj)

Doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc. :

 1. Dopady Společné zemědělské politiky EU na rozvoj venkova a zemědělství vybraného regionu
 2. Regionálně geografické aspekty zemědělství vybraného regionu v období po vstupu do EU

Doc. RNDr. Václav Toušek, CSc. :

 1. Regionální rozdíly ve vývoji průmyslu zemí Visegrádské čtyřky
 2. Reflexe zahraničního kapitálu obyvatelstvem vybraných regionů (sociálně-geografická studie)
 3. Kvalita života - aplikace metod vícerozměrné analýzy při studiu vnitřní struktury vybraných měst
 4. Transformace vysokého školství v České republice po roce 1989: regionální aspekty.

Doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.:

 1. Česko-polská hranice a její prostupnost v období schengenské integrace
 2. Geografická interpretace změn v systému poskytování zdravotnických služeb na území České republiky po roce 1989

Mgr. Ivan Andráško, PhD.

 1. Suburbanizácia z pohľadu kvality života a trvalej udržateľnosti

Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.:

 1. Inovační potenciál: urbanizované vs. rurální regiony
 2. Suburbanizace v ČR a zahraničí: shodné znaky a rozdíly (na příkladu modelových oblastí)

RNDr. Petr Daněk, Ph.D.

 1. Rozvoj proti rozvoji: indická post-Gándhíovská sociální hnutí
 2. Politická kultura českého pohraničí
 3. Kritická geopolitika


Bližší informace k jednotlivým tématům dizertačních prací jsou na stránkách sci.muni.cz.