Témata disertačních prací pro školní rok 2010/11
(obor Kartografie, geoinformatika a DPZ)

 

prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.

Geokolaborace prostřednictvím mapě podobných uživatelských rozhraní.

Rozšíření kartografických metod specifikací OGC.

Geoinformační systémy ve zdravotnictví.

Vizualizace změn.

Ubiquitous mapování v prostředí geoprostorových infrastruktur.

Kontextové mapování: metodologie, aplikace.

Multifaktoriální znakové systémy pro kartografickou vizualizaci.

Automatizovaná kartografická generalizace.

Dolování dat a informací ze starých map.

Mapování ze senzorů pro krizové řízení.

 

doc. Ing. Václav Talhofer, CSc.

Použití multifaktoriální analýzy v geografické podpoře krizového řízení.

 

doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.

Informační kiosek jako nástroj distribuce vizualizované kartografické dokumentace v obci.

Tvorba mapové dokumentace pro včasné varování v městském a venkovském prostředí.

Skripty pro SW ArcGIS pro účelovou interpretaci standardních geodat v krizovém řízení.

 

doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.

Automatická klasifikace zastavěných ploch z leteckých a družicových snímků.

3D model Brna a jeho použití pro modelování městského klimatu.

Dálkový průzkum měst.

 

Mgr. Karel Staněk, Ph.D.

Kartografická generalizace spojitých povrchů.

Fázová kartografická generalizace pro webové služby.

 

RNDr. Petr Kubíček, CSc.

Explorační vizualizace dat zdravotního stavu.

Senzorické sítě a jejich propojení s geoinformačními infrastrukturami.


Bližší informace k jednotlivým tématům dizertačních prací jsou na stránkách sci.muni.cz.