Přijímací řízení a zakončení studia

Obecné informace o přijímacím řízení na stránkách Přírodovědecké fakulty.

Informace specifické pro Geografický ústav: