Předměty rigorózní zkoušky pro obor Fyzická geografie

a) Povinný:

b) Povinně-volitelný – 1 předmět vztahující se k tématu rigorózní práce z následujícího výběru:


Předměty rigorózní zkoušky pro obor Geografická kartografie a geoinformatika

a) Povinný

b) Povinně-volitelný – 1 předmět vztahující se k tématu rigorózní práce z následujícího výběru:


Předměty rigorózní zkoušky pro obor Regionální geografie a regionální rozvoj

a) Povinný
  • Regionální geografie ČR

b) Povinně-volitelný – 1 předmět vztahující se k tématu rigorózní práce z následujícího výběru:

  • Obecné otázky ekonomické a sociální geografie
  • Regionální politika a regionální rozvoj


Předměty rigorózní zkoušky pro obor Sociální geografie

a) Povinný:

  • Obecné otázky ekonomické a sociální geografie

b) Povinně-volitelný – 1 předmět vztahující se k tématu rigorózní práce z následujícího výběru:

  • Geografie obyvatelstva a geodemografie
  • Geografie sídel a regionalizace
  • Politická geografie
  • Sociální a kulturní geografie


Předměty rigorózní zkoušky pro obor Učitelství geografie a kartografie pro SŠ

a) Povinný:

b) Povinně-volitelný – 1 předmět vztahující se k tématu rigorózní práce z následujícího výběru:


Poznámka:

Výběr povinně-volitelného předmětu provede předseda rigorózní komise s uchazečem