Souběžné studium Učitelství geografie a kartografie pro střední školy

- rozšíření jednooborového geografického studia

Studenti navazujícího magisterského studia Geografie a kartografie (APGE, FG, KG, RGRR, SG) mohou, na základě písemné žádosti, potvrzené pedagogickým zástupcem, souběžně studovat obor Učitelství geografie a kartografie pro SŠ (UZ).

Během tohoto studia musí:

 • mít úspěšně absolvovány všechny povinné předměty bloku Základy geografie a kartografie, jedná se o předměty:
  • Z0026 Fyzická geografie
  • Z0069 Statistické metody a zpracování dat
  • Z0135 Úvod do studia geografie
  • Z1035 Seminář - úvod do studia
  • Z3090 Humánní geografie
  • Z0062 Kartografie a geoinformatika
  • Z0120 Geografické myšlení
  • Z0147 Základy regionální geografie
  • Z2011 Metody geografického výzkumu
  • Z2012 Regionální geografie ČR
  • Z4066 Krajinná ekologie
 • splnit podmínky společného pedagogicko-psychologického základu bakalářského i navazujícího magisterského studia, tj. úspěšně zakončit všechny povinné předměty:
  • XS050 Školní pedagogika
  • XS080 Speciální pedagogika
  • XS040 Pedagogická psychologie
  • XS060 Obecná a alternativní didaktika
  a příslušný počet povinně volitelných předmětů v požadované struktuře (viz pravidla ve Studijním katalogu - společný pedagogicko-psychologický základ)
 • splnit povinnosti zápočtů z tělesné výchovy a jazykových zkoušek (postačuje splnění v jednooborovém studiu)
 • úspěšně zakončit všechny povinné předměty bloku Geografické vzdělávání:
  • Z7011 Geografické kurikulum
  • Z0012 Vedení geografické výuky
  • Z0028 nebo Z0064 Regionální případové studie
  • Z9001 nebo Z9010 Pedagogická praxe ze zeměpisu (souvislá nebo průběžná)
  • Z0149 Geografické projekty a cvičení
  • Z0150 Geografický seminář
  • Z7150 ICT v geografickém vzdělávání
 • diplomovou práci doplnit o přílohu (cca 8 až 10 stran) věnovanou využití tématu diplomové práce v geografickém vzdělávání na střední škole ve vazbě na Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
 • absolvovat předměty SZZ
Potvrzenou písemnou žádost o zápis souběžného studia dalšího oboru - Učitelství geografie a kartografie pro SŠ - přijímá studijní oddělení.