Ukončení studia - magisterské (pětileté) obory

Ustanovení platí pro všechny studenty těchto oborů

Studium je ukončeno státní závěrečnou magisterskou zkouškou před zkušební komisí.

Státní závěrečná zkouška se skládá

  • v jednooborovém studiu
    • z obhajoby magisterské - diplomové práce,
    • z písemné zkoušky ze Základů geografie a kartografie (pokud student nesložil bakalářskou či soubornou zkoušku),
    • z ústní zkoušky odpovídajícího studijního oboru / směru
*pro pětileté magisterské studium - pokrývající obsahem celou dobu studia, okruhy jsou odlišné od předmětu Geografie pro navazující magisterské studium!