O ústavu

Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity je druhou největší univerzitní geografickou institucí v ČR.

Odborná a vědecká činnost Geografického ústavu má v oblasti fyzické i humánní geografie dlouholetou tradici sahající do let těsně po založení Masarykovy univerzity. Mladším odvětvím je geografická kartografie a geoinformatika. Jednotlivé discipliny se zvláště v posledním období rozvíjejí ve vzájemných relacích. Významným přínosem geografie je z tohoto hlediska její multidisciplinární přístup k řešení problémů. Pracovníci Geografického ústavu se podílejí na řešení řady grantů a výzkumných záměrů. V odborné činnosti ústav spolupracuje s řadou domácích i zahraničních institucí.

Geografický ústav zajišťuje v rámci pedagogické činnosti výuku ve studijních programech odborného bakalářského a magisterského studia geografie a kartografie a víceoborového studia se zaměřením na vzdělávání. Tyto programy ve svých odborných zaměřeních pokrývají všechny základní geografické discipliny. Absolventi magisterského studia si na Geografickém ústavu mohou dále prohloubit svou vědeckou kvalifikaci v doktorském studijním programu či v rigorózním řízení.

Personální obsazení

V současnosti je na ústavu zaměstnáno téměř 20 akademických pracovníků, kteří se zabývají pedagogickou a vědecko-výzkumnou činností. V rámci ústavu rovněž působí řada vědecko-výzkumných pracovníků, jejichž činnost je vázána na konkrétní výzkumné projekty. Pedagogickou činnost dále pomáhají zajišťovat externí učitelé.

Ředitel ústavu

Doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. tel. 549 49 1491, dobro@sci.muni.cz
Klimatologie (kolísání a změny klimatu, historie počasí a podnebí českých zemí, meteorologické extrémy), dálkový průzkum Země

Tajemník – zástupce vedoucího ústavu

Mgr. Zdeněk Máčka, Ph.D. tel. 549 49 5689, macka@sci. muni.cz
Fluviální geomorfologie, periglaciální geomorfologie, paleogeografie kvartéru

Profesoři

Prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc. tel. 549 49 3167, brazdil@sci.muni.cz
Klimatologie (změny a kolísání klimatu, historická klimatologie, hydrometeorologické extrémy)

Prof. RNDr. Milan Konečný, CSc. tel. 549 49 5135, konecny@ics.muni.cz
Kartografie a geoinformatika

Prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc. tel. 549 49 6734, prosek@sci.muni.cz
Klimatologie (fyzikální klimatologie, mikroklimatologie, polární klimatologie)

Docenti

Doc. RNDr. Alois Hynek, CSc. tel. 549 49 4438, hynek@sci.muni.cz
Trvalá udržitelnost (krajina / životní prostředí), geografické myšlení / vzdělávání, regionální (urbánní a rurální) studia, kanadská studia

Doc. RNDr. Václav Toušek, CSc. tel. 549 49 7964, tousek@geogr.muni.cz
Regionální geografie, geografie průmyslu, trh práce

Doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc. tel. 549 49 8210, veznik@sci.muni.cz
Geografie zemědělství, rurální geografie, regionální geografie

Lektoři II

RNDr. Miroslav Kolář, CSc. tel. 549 49 5053, kolar@sci.muni.cz
Klimatologie, hydrologie

Odborní asistenti

Mgr. Ivan Andráško, PhD. tel. 549 49 4380, geoganry@mail.muni.cz
Regionální a sociální geografie, regionální politika a regionální rozvoj

* Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D. tel. 549 49 5791, burianova@geogr.muni.cz
Fyzická geografie, environmentální dějiny, klimatologie (historická klimatologie, hydrometeorologické extrémy)

RNDr. Martin Culek, Ph.D. tel. 549 49 3371, culek@sci.muni.cz
Krajinná ekologie, biogeografie, ochrana životního prostředí

RNDr. Petr Daněk, Ph.D. tel. 549 49 3421, 849@mail.muni.cz
Politická geografie, globální politické problémy, volby, osídlení, regionalizace, Asie

RNDr. Vladimír Herber, CSc. tel. 549 49 4110, herber@sci.muni.cz
Krajinná ekologie, geografické vzdělávání, fyzická geografie, hydrologie

Mgr. Kamil Láska, Ph.D. tel. 549 49 5750, laska@sci.muni.cz
Meteorologie a klimatologie (mikrometeorologie, bioklimatologie, UV klimatologie), glaciologie

Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D. tel. 549 49 6078, mulicek@geogr.muni.cz
Geografie města, geografie osídlení, regionální rozvoj

RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D. tel. 549 49 4460, tom@mail.muni.cz
Webová kartografie, sítové služby, metadata, 3D modelování

Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. tel. 549 49 7228, seidenglanz@geogr.muni.cz
Geografie dopravy (veřejná doprava, železniční doprava, evropská dopravní politika), geografie obyvatelstva, geografie turismu

Mgr. Zdeněk Stachoň, Ph.D. tel. 549 49 4925, zstachon@geogr.muni.cz
Tématická a historická kartografie, toponomastika

Mgr. Karel Staněk, Ph.D. tel. 549 49 7430, karst@geogr.muni.cz
Kartografická generalizace, analytická a webová kartografie

Externí učitelé

Mgr. Ivan Hlásenský
Geografické vzdělávání

Ing. Alois Hofmann, CSc.
Kartografie, kartografická polygrafie, geografické informační systémy

RNDr. Karel Kirchner, CSc.
Fyzická geografie (geomorfologie, geomorfologické mapování, svahové procesy, antropogenní geomorfologie)

Mgr. Michal Kubíček
Geografické vzdělávání

RNDr. Josef Slavík
Hydrogeologie (využití a ochrana podzemních vod za přispění nepřímých průzkumných metod - morfohydrogeometrická analýza terénu, interpretace materiálů DPZ)

RNDr. Milan Šálek
Metody dálkové detekce v meteorologii, všeobecná meteorologie

Doc. Ing. Václav Talhofer, CSc.
Kartografie, matematická kartografie, geoinformatika

Doc. Ing. Josef Weigel, CSc.
Geodézie, vyšší geodézie, teorie chyb a vyrovnání, GPS, speleologické mapování

Ostatní neučitelští pracovníci (granty a záměry)

Mgr. Radomíra Bednářová tel. 549 49 4178, 15257@mail.muni.cz

Mgr. Monika Bělínová tel. 549 49 3695, monikah@sci.muni.cz

RNDr. Jarmila Brázdilová tel. 549 49 3209, jbrazd@ics.muni.cz

Mgr. Jan Divíšek pav. 04/02019, tel. 549 49 5982, divisekjan@mail.muni.cz

Doc. RNDr. Milan V. Drápela, CSc. tel. 549 49 3578, drapela@sci.muni.cz

Mgr. Lucie Friedmannová, Ph.D. tel. 549 49 3823, lucie@geogr.muni.cz

Mgr. Robert Helán tel. 549 49 3933, 18899@mail.muni.cz

Mgr. Ondřej Herzán pav. 04/02017b, tel. 549 49 7604, 106876@mail.muni.cz

Mgr. Kateřina Chromá, Ph.D. tel. 549 49 3847, kchroma@sci.muni.cz

Mgr. Filip Chvátal pav. 04/03005, tel. 549 49 7615, fchvatal@mail.muni.cz

Mgr. Věroslav Kaplan tel. 549 49 1062, veros@mail.muni.cz

Mgr. Jiří Kozel, Ph.D. tel. 549 49 1062, 52087@mail.muni.cz

RNDr. Petr Kubíček, CSc. tel. 549 49 3209, kubicek@geogr.muni.cz

Mgr. Jitka Kučerová tel. 549 49 3823, jitka.kucerova@chmi.cz

RNDr. Josef Kunc, Ph.D. tel. 549 49 7228, kunc@geogr.muni.cz

Mgr. Eva Mulíčková tel. 549 49 3487, eva_mulickova@yahoo.com

Mgr. Alice Navrátilová 19016@mail.muni.cz

Mgr. Andrea Nogová pav. 04/02008, tel. 549 49 7602, andrea.nogova@mail.muni.cz

Mgr. Robert Osman pav. 04/02008, tel. 549 49 7602, osman@mail.muni.cz

Mgr. Ladislava Řezníčková, Ph.D. tel. 549 49 7691, reznickova@mail.muni.cz

Mgr. Ondřej Šerý pav. 04/02008, tel. 549 49 7602, ondrej.sery@mail.muni.cz

Ing. Kateřina Tajovská tel. 549 49 5214, katkatajovska@email.cz

Doc. RNDr. Jaroslav Vašátko, CSc. tel. 549 49 8128, vasatko@sci.muni.cz

Mgr. Petr Voda pav. 04/02008, tel. 549 49 7602, 182527@mail.muni.cz

Mgr. Jiří Zbořil, Ph.D. tel. 549 49 5480, 23501@mail.muni.cz

Techničtí pracovníci

Radek Neužil tel. 549 49 6160, radysek@gmail.com

Jana Vaverková tel. 549 49 8168, jana.vav@seznam.cz

Sekretářka

Eva Zedníčková tel. 549 49 1490, zednickova@sci.muni.cz

Uklízečky

Veronika Nekvapilová tel. 549 49 1490

Pavla Neveselá tel. 549 49 1490

Správce webových stránek

Mgr. Ladislava Řezníčková, Ph.D. tel. 549 49 7691, ladkar@sci.muni.cz

 

* Mateřská nebo rodičovská dovolená