Historická klimatologie a hydrometeorologické extrémy

Zaměření výzkumné činnosti:

Výzkumná činnost je zaměřena na studium kolísání klimatu (především teplota vzduchu, srážky) na území České republiky na základě dokumentárních a dendroklimatických údajů, časných přístrojových měření a pravidelných meteorologických pozorování během posledního tisíciletí. Další oblastí výzkumu je rekonstrukce a studium vybraných hydrometeorologických extrémů z hlediska jejich četností výskytu, sezonality, intenzity a dopadů na přírodu a společnost.

Personální složení:

Rudolf Brázdil, Petr Dobrovolný, Jarmila Burianová, Kateřina Chromá, Ladislava Řezníčková

Studenti DSP: Monika Bělínová, Lucie Kašičková

AnClim software