Výzkumné projekty řešené

MSM0021622412 Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni (INCHEMBIOL) (2005-2011)

521/08/1682 Vliv klimatické variability a meteorologických extrémů na produkci vybraných plodin v letech 1801-2007 (2008-2010)

IAAX00130801 Vztahy mezi klimatem, antropogenní činností a erozí krajiny zaznamenané v přírodních archívech Strážnického Pomoraví (ČR) (2008-2011)

205/09/1297 Víceúrovňová analýza městského a příměstského klimatu na příkladu středně velkých měst (2009-2012)

P209/10/0605 Kolísání klimatu České republiky v období přístrojových pozorování na základě homogenních sekulárních řad (2010-2012)