Výzkumné projekty uzavřené

205/95/0509 Variabilita klimatu českých zemí v období 1500-1900 ve vztahu k regionálnímu scénáři klimatické změny (1995-1997)

205/96/0527 Klimatické poměry Milešovky (1996-1997)

205/98/1542 Rekonstrukce klimatu českých zemí v posledním tisíciletí (1998-2000)

205/01/1067 Meteorologické extrémy a jejich dopady v českých zemích od 16. století (2001-2003)

205/03/Z016 Historické a současné povodně v České republice: příčiny, sezonalita, trendy, dopady (2003)

GA205/03/0211 Geografie vybraných přírodních extrémů, jejich dopady a kartografická vizualizace na Moravě a ve Slezsku (2003-2005)

GA205/05/0858 Časová a prostorová variabilita klimatu České republiky podle denních vizuálních záznamů počasí a přístrojových měření (2005-2007)

017008-2 Klima Evropy v posledním tisíciletí (Millennium) - 6. rámcový program (2006-2009)