Hlavní dosažené výsledky

 • Metody homogenizace (Brázdil, Štěpánek, 1998), korekce systematických chyb při měření srážek (Brázdil, Štěpánková, 1998) a statistické analýzy klimatologických údajů (Horová et al., 2003, Pišoft et al., 2004).

 • Základní klimatologická analýza a kolísání klimatu pro horskou observatoř Milešovka v období 1905-1994 (Brázdil, Štekl a kolektiv, 1999).

 • Kolísání klimatu v České republice na základě přístrojových meteorologických pozorování (Brázdil, Budíková, 1999, Brázdil et al., 2001a, 2001c, 2003a).

 • Kvazidvouletá oscilace srážek v Evropě (Brázdil, Zolotokrylin, 1995) a projevy fenoménu El-Nino/Jižní oscilace na kolísání tlaku a teploty vzduchu a srážek ve střední Evropě (Brázdil, Bíl, 1998, 2000).

 • Kolísání vybraných meteorologických prvků v Evropě v období přístrojových pozorování (Brázdil et al., 1994, 1996a, Weber et al., 1997, Heino et al., 1999, Auer et al., 2005, Řezníčková et al., 2007a, 2007b).

 • Analýza systematických kvalitativních pozorování počasí (Brázdil, Kotyza, 1995b, 1995c, 1995d, 1996a, 1996b, 1996c, 1996d, 1999, 2001a, Brázdil et al., 2002c, 2003c, 2004e, Řezníčková et al., 2005, Dobrovolný, Brázdil, 2007) a časných přístrojových pozorování (Brázdil, Valášek, 2002, Brázdil et al., 2002b, 2002d, 2005c, 2006d, 2007a, 2007b) v Českých zemích.

 • Dendroklimatologické rekonstrukce teploty vzduchu podle dendrochronologie smrku v Krkonoších (Brázdil et al., 1997) a srážek podle dendrochronologie jedle na jižní Moravě (Brázdil et al., 2002e).

 • Využití údajů ekonomického charakteru jako proxy dat pro rekonstrukci klimatu a hydrometeorologických extrémů v ČR (Brázdil, Kotyza, 2000a, 2000b, Brázdil, Valášek, 2003b, Brázdil et al., 2003b, 2006e, Brázdil, 2005).

 • Rekonstrukce kolísání teploty vzduchu a srážek v Českých zemích v období 1000-1500 (Brázdil, Kotyza, 1995a, 1997) a během posledního tisíciletí (Brázdil, 1994b, 1996, Brázdil, Friedmannová, 1994, Brázdil et al., 1994a).

 • Analýza kolísání klimatu Českých zemí v 16. století a její evropský kontext (Brázdil et al., 1996d, 1999, Glaser et al., 1999, Pfister, Brázdil, 1999, Pfister et al., 1999a, 1999b, 1999c).

 • Rekonstrukce přízemního tlakového pole v evropsko-atlantské oblasti v období Maunderova minima sluneční aktivity na základě dokumentárních údajů (Wanner et al., 1994, 1995)

 • Dopady klimatu a hydrometeorologických extrémů na zemědělství (Brázdil, Rožnovský et al., 1996), lesní hospodářství (Brázdil, 1998b), historický vývoj cen (Brázdil, Durďáková, 2000) a tzv. hladová léta 1770-1772 v Českých zemích (Brázdil et al., 2001b).

 • Studium hydrometeorologických extrémů v České republice (kolísání, sezonalita, intenzita, dopady) se zaměřením na silné větry (Brázdil, Dobrovolný, 2001, Dobrovolný, Brázdil, 2003a, 2003b, Brázdil et al., 2004d, Dobrovolný, Keprtová, 2006), povodně (Brázdil, 1998a, Brázdil, Bukáček, 2000, Brázdil, 2002b, Brázdil et al., 2002a, 2004a, 2004b, 2005a, 2005d, 2006a, 2006b, 2006c, Wanner et al., 2004, Yiou et al., 2006), extrémní denní srážky (Brázdil et al., 1998, Hanslian et al., 2000, Štekl et al., 2001) a krupobití (Chromá et al., 2005).

 • Studium vybraných přírodních extrémů a jejich dopadů na Moravě a ve Slezsku (Brázdil et al., 2007c)
 • Metodologie a současný stav historické klimatologie jako vědní disciplíny (Krenke et al., 1995, Brázdil, 2000, 2002a, Brázdil, Kotyza, 2002, Pfister et al., 2002, Brázdil, 2003, Brázdil et al., 2005b).

 • Dějiny meteorologických pozorování a klimatologie na Moravě (Brázdil, Valášek, 2001, 2003a, Brázdil et al., 2002d, 2005c).