Laboratoř geoinformatiky a kartografie

Zaměření výzkumné činnosti

Laboratoř geoinformatiky a kartografie (Laboratory on geoinformatics and cartography – LGC) byla založena v roce 1992. Navázala na výuku GIS, která započala na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity již na počátku 80 let minulého století jako na první instituci v bývalém Československu. LGC rozšířila již existující výukové programy o oblast výzkumu v GI-vědě. Během času se LGC specializovala především na geografickou kartografii a všechny příbuzné problémy.

LGC je garantem studijních programů kartografie, geoinformatiky a DPZ na Masarykově univerzitě ve všech stupních (bakalářské, magisterské a doktorské). Výukové kurzy jsou zaměřeny především na geografickou a tematickou kartografii v počítačovém prostředí a základní oblasti geoinformatiky.

Vedoucí LGC, doc. RNDr. Milan KONEČNÝ, CSc. stál spolu se svými spolupracovníky z LGC za organizací několika mezinárodních konferencí. První konference (konané v letech 1987 a 1991) se věnovaly počítačové kartografii a GIS, po nich následovala v letech 1994, 1996 a 1998 série konferencí známá pod názvem GIS Brno. Dále následovala v roce 2001 4. AGILE konference o geografické informační vědě - GI in Europe: Integrative - Interoperable - Interactive (4th AGILE conference on Geographic Information Science) 3. Mezinárodní sympózium o Digitální Zemi (3rd International Symposium on Digital Earth in 2003).

LGC je zapojena do mnoha výzkumných projektů jak místního tak mezinárodního měřítka. K hlavním projektům národního charakteru patří Tvorba GIS v ČR: současný stav, bariéry růstu, podmínky optimálního rozvoje a aplikací v mezinárodním kontextu (1995-1997) a Otevřený regionální elektronický atlas Jižní Moravy (2003-2005) podporovaný Grantovou agenturou ČR. K mezinárodním projektům patří zejména INCO-Copernicus: Well-GIS, Panel GI, ABDS; IST: WirelessInfo; Leonardo: Urbax2, GISA2E, dále MobilDat a Řízení a správa geografických dat.

Hlavním projektem současné doby je výzkumný záměr MŠMT ČR Dynamická geovizualizace v krizovém managementu.

Hlavní pole působnosti LGC lze v současné době rozdělit do tří hlavních proudů:
  1. Mobilní sběr, přenos a interpretace GI pomocí ICT. (MobilDat).
  2. Návrh a tvorba elektronických map a atlasů.
  3. Řízení a správa geografických dat a informací v ČR (www.spravageodat.cz) a jejich návaznost na evropské (INSPIRE) a globální datové projekty.

Personální složení

prof. RNDr. Milan KONEČNÝ, CSc. (vedoucí laboratoře)
RNDr. Jarmila BRÁZDILOVÁ
doc. RNDr. Milan V. DRÁPELA, CSc.
Mgr. Lucie FRIEDMANNOVÁ, Ph.D.
Ing. Jiří HRADEC
RNDr. Miroslav KOLÁŘ, CSc.
Mgr. Jiří KOZEL, Ph.D.
RNDr. Petr KUBÍČEK, CSc.

RNDr. Tomáš ŘEZNÍK, Ph.D.
Mgr. Zdeněk STACHOŇ, Ph.D.
Mgr. Karel STANĚK, Ph.D.
Ing. Kateřina TAJOVSKÁ
Mgr. Jiří ZBOŘIL, Ph.D.

U většiny projektů je samozřejmá spolupráce s dalšími odborníky z akademické i privátní sféry.