Probíhající projekty

DČ 3799 Návrh komplexní pozemkové úpravy ... 1997-
HOSEI Univ. Tokyo Historická ekologie velkých aglomerací 2004-2006
GA AV T101630421 Mobilní sběr prostorových dat pro mapování v reálném čase 2004-2007
GA AV T206030407 Management geografických informací a znalostí 2004-2007
Výzkumný záměr
MSM0021622418
Dynamická geovizualizace v krizovém managementu 2005-2011