Uzavřené projekty

GA ČR 205/95/0894 Tvorba GIS v ČR: současný stav, bariéry růstu, podmínky optimálního rozvoje a aplikací v mezinárodním kontextu 1995-1997
INCO-COPERNICUS Panel - GI (pan european link for geographical information) 1998-2000
PHARE - CREDO Floodplain 1998-1999
EU – DG III. ABDS for the CEEC 1998-2000
GA ČR 205/99/0329 Propojení a aplikace technologií GIS a GPS v procesu tematického mapování krajiny (spoluřešitel) 1999-2001
IST-2000-28177 Premathmode 2000-2001
CZ/00/A/F/PL/13418 GIS Stáže absolventů 2000-2002
FRVŠ 552/2001 Multimediální internetová výuka kartografie, geoinformatiky a DPZ na KG PřF MU Brno 2001
FRVŠ 534/2001 Katalog mapové sbírky Katedry geografie PřF MU Brno 2001
GA ČR 205/01/P133 Datové struktury pro dynamickou generalizaci geometrie v GIS 2001-2002
GA ČR 205/00/D019 Automatizovaný kolorizační systém pro podporu tématické kartografie v GIS 2001-2003
IST-1999-21056 WirelessInfo 2002-2003
F/01/B/P/PP-118054 GIS and Agricultural Education in Europe 2002-2003
I-02-B-F-NT-120197 URBAX 2 2002-2004
ISDE Digitální planeta Země 2003
GA ČR 205/03-1102 Otevřený regionální elektronický atlas Jižní Moravy 2003-2005
FRVŠ 1293/2005 Multimediální učebnice "Dějiny kartografie" 2005
FRVŠ 1334/2005 Multimediální učebnice kartografie a geoinformatiky 2005
ASO Návrh multilinguálního thesauru pro geoinformační podporu krizového řízení 2005