Hlavní dosažené výsledky

 1. Mobilní sběr, přenos a interpretace GI pomocí ICT.
 2. Členové výzkumného týmu se podíleli na procesu realizace idejí Informační/Znalostně-založené společnosti na úrovni Evropské unie (EU). Patřili k pionýrům rozvoje a využití tzv. bezdrátových technologií pro přenos map a geodat v prostředí ambientních technologií, zejména pomocí mobilních nástrojů. Výsledkem několika workshopů výzkumného týmu byla formulace, získání a realizace projektů v rámci 5. a 6. rámcového programu EU, zejména pak WirelessInfo.

  Výzkum se zaměřil na možnosti interoperability a harmonizace metod využívaných při terénním mapování a potenciál ambientní mobilní inteligence ve vztahu k domácím a v budoucnosti evropským a globálním (INSPIRE, GMES, Global Map) informačním a znalostním infrastrukturám. Metody a postupy byly rozpracovány ve spolupráci s několika prestižními zahraničními institucemi, zejména Faculty of Bundeswehr (Munich, Germany), Ohio State university (Columbus, USA), GeoVista Center při Penn State University (USA), Univerzity Keio a HOSEI (Tokio, Japan), University of Nebrasca (USA), Omaha University (USA).

  Nejvýznamnějšími příspěvky jsou:

  1. analýza potenciálu ambientních technologií,
  2. evaluace potenciálu kognitivních modelů,
  3. analýza potenciálu pro měnící se paradigma mapování s podporou ambientních technologií,
  4. analýza možné podpory a využití prostorových datových infrastruktur v ČR a zahraničí,
  5. možnosti vytvoření kapacit pro podporu výzkumu na Masarykově univerzitě a ČR,
  6. modely sketchových systémů,
  7. modely pro tematické mapování a modifikace atributů terénních prostorových objektů.

 3. Návrh a tvorba elektronických map a atlasů
 4. Členové týmu se podíleli na procesu tvorby elektronických atlasů založených na špičkových vědeckých zahraničních výsledcích. Jejich základem jsou standardizované internetové technologie. Cílem je vytvoření návrhu přirozeného elektronického kartografického produktu umožňujícího adaptivní chování a exploratorní kartografii. Výzkumy jsou prováděny v návaznosti na ICA komise Národních a regionálních atlasů a Map na Internetu. Jsou propojeny s úsilím EU vytvořit tzv. e-obsah pro datové a informační služby v rámci i mimo veřejné správy.

  Řešení probíhá v rámci mezinárodní spolupráce s významnými mezinárodními organizacemi, jakými jsou: Faculty of Bundeswehr (Munich, Germany),Institute of Geography at University of Vienna (Vienna, Austria),Department of Geoinformatics at Technical University Vienna (Vienna, Austria),Department of Geospatial Science at RMIT University Melbourne (Melbourne, Australia), ERM (Ottawa, Canada), University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, especially with Department of Photogrammetry and Cartography (Sofia, Bulgaria), MGU, Geographical Institute (Moscow, Russia) and Institute of Geography at Wroclaw University (Wroclaw, Poland).

  Nejvýznamnějšími výstupy jsou:

  • rozmanitá tematická uživatelská schémata,
  • „stand-alone“ elektronické mapové motory založené na SVG technologii, síťovém klientském interface založeném na SVG technologii,
  • několik variant serverových aplikací založených na rozdílných DBMS.

 5. Řízení a správa geografických dat a informací v ČR a jejich návaznost na evropské (INSPIRE) a globální datové projekty.
 6. Členové výzkumného týmu analyzovali existující modely poskytování a sdílení geodat, definování podmínek a postupů pro implementaci principů INSPIRE a možnou integraci geodat a geoslužeb do Panevropských struktur, prováděli testování navrhovaných postupů a metod v rámci státních sad geodat a definování modelů geoslužeb. Nejvýznamnějším aspektem celého procesu jsou otázky syntaktické a semantické interoperability. Vedoucí týmu má prominentní pozici zakládajícího člena a experta legislativní iniciativy INSPIRE a reprezentanta ČR (jmenovaného Ministerstvy informatiky a životního prostředí ČR) v Radě expertů projektu. Spolupráce je rozvíjena se všemi národními delegacemi EU a pracovními skupinami v projektu INSPIRE, a dále s JRC Ispra (Italy) a EU DG Environment (Brussel).

  Nejvýznamnější je spolupráce s pracovními skupinami:

  • Architecture & Standards,
  • Data Policy & Legal Aspects,
  • Environmental thematic coordination,
  • Impact Analysis,
  • Reference Data, vše s důrazem na potřeby českého INSPIRE.

  Výzkum je také zaměřen na analýzu současné situace geodetových služeb v ČR, charakteristiky navrhovaných geoslužeb a analýzu principů implementace a implantace INSPIRE v ČR.