Centrum pro regionální rozvoj

Zaměření výzkumné činnosti

Centrum je celouniverzitní pracoviště, zřízené v roce 2000 za účelem vědeckovýzkumné činnosti a přenosu jejich výsledků do výuky. Má otevřenou organizační strukturu, utvářenou dle konkrétních potřeb řešení vědeckovýzkumných úkolů, jejichž pracovní bázi tvoří zaměstnanci následujících fakult/kateder MU:

  • Přírodovědecká fakulta – Geografický ústav
  • Ekonomicko správní fakulta – Katedra regionální ekonomie a správy
  • Fakulta sociálních studií – Katedra sociální politiky a sociální práce
Centrum se dále organizačně nečlení a je umístěno na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty.

Hlavní náplní činnosti je zpracování komplexních a případových studií, zaměřených na interdisciplinárně pojaté řešení otázek regionálního rozvoje pro potřeby institucí státní správy a samosprávy. Pro kvalitní realizaci této činnosti se Centrum věnuje i základnímu a aplikovanému výzkumu v rámci grantových projektů podporovaných ze státního rozpočtu.

Personální složení

doc. RNDr. Václav Toušek, CSc. (ředitel)
Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D. (tajemník)
Mgr. Richard Hubl (sekretář)

doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
RNDr. Josef Kunc, Ph. D.
Mgr. Pavel Klapka, Ph. D.
Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph. D.

studenti DSP oboru Regionální geografie a regionální rozvoj

Zprávy o činnosti

Zpráva o činnosti Centra pro regionální rozvoj v roce 2003
Zpráva o činnosti Centra pro regionální rozvoj v roce 2004

Publikační činnost

cr-portrety

Česká republika Portréty krajů [PDF 3 MB]

Czech Republic Portraits of Regions [PDF 3 MB]