Publications

Monographs:

Brázdil, R., Dobrovolný, P., Elleder, L., Kakos, V., Kotyza, O., Květoň, V., Macková, J., Müller, M., Štekl, J., Tolasz, R., Valášek, H. (2005d): History of Weather and Climate in the Czech Lands VII. Historical and recent floods in the Czech Republic. Masaryk university, CHMI, Brno, Praha, 370 pp. (in Czech with 83 pp. of English summary)

Brázdil, R., Dobrovolný, P., Štekl, J., Kotyza, O., Valášek, H., Jež, J. (2004d): History of Weather and Climate in the Czech Lands VI: Strong winds. Masaryk University, Brno, 378 pp.

Brázdil, R., Kirchner, K., Březina, L., Dobrovolný, P., Dubrovský, M., Halásová, O., Hostýnek, J., Chromá, K., Janderková, J., Kaláb, Z., Keprtová, K., Kotyza, O., Krejčí, O., Kunc, J., Lacina, J., Lepka, Z., Létal, A., Macková, J., Máčka, Z., Mulíček, O., Roštínský, P., Řehánek, T., Seidenglanz, D., Semerádová, D., Sokol, Z., Soukalová, E., Štekl, J., Trnka, M., Valášek, H., Věžník, A., Voženílek, V., Žalud, Z. (2007c): Selected natural extremes and their impacts in Moravia and Silesia. Masaryk university, Czech Hydrometeorological Institute, Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., Brno, Praha, Ostrava, 432 pp. (in Czech with 60 pp. of English summary)

Brázdil, R., Kotyza, O. (1995a): History of Weather and Climate in the Czech Lands I. Period 1000-1500. Zürcher Geographische Schriften 62, Zürich, 260 pp.

Brázdil, R., Kotyza, O. (1996a): History of Weather and Climate in the Czech Lands II. The earliest daily observations of the weather in the Czech Lands. Masaryk University, Brno, 178 pp.

Brázdil, R., Kotyza, O. (1999): History of Weather and Climate in the Czech Lands III. Daily weather records in the Czech Lands in the sixteenth century II. Masaryk University, Brno, 228 pp.

Brázdil, R., Kotyza, O. (2000a): History of Weather and Climate in the Czech Lands IV. Utilisation of Economic Sources for the Study of Climate Fluctuation in the Louny Region in the Fifteenth – Seventeenth Centuries. Masaryk University, Brno, 350 pp.

Brázdil, R., Rožnovský, J. et. al. (1995): Dopady možné změny klimatu na zemědělství v České republice. Národní klimatický program ČR, sv. 18. ČHMÚ, Praha, 140 pp.

Brázdil, R., Rožnovský, J. et al. (1996): Impact of the potential climate change on griculture of the Czech Republic. National Climate Programme of the Czech Republic, , No. 21. CHMI, Prague, 146 pp.

Brázdil, R., Štekl, J. et. al. (1999): Klimatické poměry Milešovky. Academia, Praha, 434 pp.

Brázdil, R., Valášek, H., Macková, J. (2005c): Meteorologická pozorování v Brně v první polovině 19. století. Historie počasí a hydrometeorologických extrémů. Brno v minulosti a dnes - suplementum. Archiv města Brna, Brno, 452 pp.

Brázdil, R., Valášek, H., Sviták, Z., Macková, J. (2002d): History of Weather and Climate in the Czech Lands V. Instrumental Meteorological Measurements in Moravia up to the End of the Eighteenth Century. Masaryk University, Brno, 250 pp.

Kotyza, O., Cvrk, F., Pažourek, V. (1995): Historické povodně na dolním Labi a Vltavě. Okresní muzeum v Děčíně, Povodí Labe, Povodí Vltavy, Děčín, 169 pp.

Krenke, A.N., Černavskaja, M.M., Brázdil, R., Rauner, J.L., Zolotokrylin, A.N., Ljachov, M.E., Popova, V.V., Fogel, G.A., Tarusov, A.V., Surova, T.G., Pušin, A.V., Dobrý, J., Kyncl, J., Karpavičjus, I. (1995): Izmenčivost klimate Jevropy v istoričeskom prošlom. Nauka, Moskva, 224 pp.

Pfister, C., Brázdil, R., Glaser, R., eds. (1999a): Climatic Variability in Sixteenth-Century Europe and its Social Dimension. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, 360 pp.

Štekl, J., Brázdil, R., Kakos, V., Jež, J., Tolasz, R., Sokol, Z. (2001): Extrémní denní srážkové úhrny na území ČR v období 1879-2000 a jejich synoptické příčiny. Národní klimatický program České republiky, sv. 31, Praha, 140 pp.


Chapters in monographs:

Brázdil, R. (1996): Reconstructions of Past Climate from Historical Sources in the Czech Lands. In: Jones, P.D., Bradley, R.S., Jouzel, J., eds.: Climatic Variations and Forcing Mechanisms of the Last 2000 Years. NATO ASI Series, Vol. 141. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 409-431.

Brázdil, R. (1998b): Meteorological extremes and their impacts on forests in the Czech Republic. In: Beniston, M., Innes, J.L., eds.: The Impacts of Climate Variability on Forests. Lecture Notes in Earth Sciences 74. Springer, Berlin, Heidelberg, 19-47.

Brázdil, R. (2002a): Patterns of climate in Central Europe since Viking times. In: Wefer, G., Berger, W., Behre, K.-E., Jansen, E., eds.: Climate Development and History of the North Atlantic Realm. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, Barcelona, Hong Kong, London, Milan, Paris, Tokyo, 355-368.

Brázdil, R. (2003a): Historical climatology and its progress after 1990. In: Laszlovszky, J., Szabó, P., eds.: People and Nature in Historical Perspective. Central European University, Department of Medieval Studies & Archaeolingua, Budapest, 197-227.

Brázdil, R., Dobrovolný, P., Chocholáč, B., Munzar, J. (1994a): Reconstruction of the climate of Bohemia and Moravia in the period of 1675 to 1715 on the basis of written sources. In: Frenzel, B., Pfister, C., Gläser, B., eds.: Climatic Trends and Anomalies in Europe 1675-1715. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, Jena, New York, 109-121.

Brázdil, R., Dobrovolný, P., Kakos, V., Kotyza, O. (2006a): Historical and recent floods in the Czech Republic: causes, seasonality, trends, impacts. In: Flood Risk Management: Hazards, Vulnerability and Mitigation Measures. Springer, Dordrecht, 247-259

Brázdil, R., Štěpánek, P., Květoň, V. (2001c): Temperature series of the Czech Republic and its relation to Northern Hemisphere temperatures in the period 1961-1999. In: Brunet India, M., López Bonillo, D., eds.: Detecting and Modelling Regional Climate Change. Springer, Berlin – Heidelberg – New York – Barcelona – Hong Kong – London – Milan – Paris – Tokyo, 69-80.

Brázdil, R., Valášek, H., Kotyza, O. (2004e): Meteorological records of Michel Stueler of Krupka and their contribution to the knowledge of the climate of the Czech Lands in 1629-1649. In: Czech Geography at the Dawn of the Millenium. Czech Geographic Society, Palacky University, Olomouc, s. 95-112

Wanner, H., Brázdil, R., Frich, P., Frydendahl, K., Jonsson, T., Kington, J., Pfister, C., Rosenorn, S., Wishman, E. (1994): Synoptic interpretation of monthly weather maps for the late Maunder Minimum (1675-1704). In: Frenzel, B., Pfister, C., Gläser, B., eds.: Climatic Trends and Anomalies in Europe 1675-1715. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, Jena, New York, 109-121.

Weber, R. O., Brázdil, R. (1997): Změny teploty v horských oblastech střední Evropy ve 20. století. In: Climatic Change at High Elevation Sites. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, 95-112.


Articles in reviewed papers:

Auer, I., Boehm, R., Jurkovič, A., Orlik, A., Potzmann, R., Schoener, W., Ungersboeck, M., Brunetti, M., Nanni, T., Maugeri, M., Briffa, K., Jones, P., Efthymiadis, D., Mestre, Ol., Moisselin, J-M. Begert, M., Brázdil, R., Bochnicek, O., Cegnar, T., Gajic-Čapka, M., Zaninovic, K., Majstorovic, Ž., Szalai, S., Szentimrey, T., Mercalli, L. (2005): A new instrumental precipitation dataset for the greater Alpine region for the period 1800-2002. International Journal of climatology, 25, 2, 139-166.

Brázdil, R. (1994a): Analýza časových řad v meteorologii. Meteorologické zprávy, 47, 2, 40.

Brázdil, R. (1994b): Climatic fluctuation in the Czech Lands during the last millennium. GeoJournal, 32, 3, 199-205.

Brázdil, R. (1997): Historical Climatology in the Czech Republic - Data, Methods, Results. Annalen der Meteorologie, 34, nestr.

Brázdil, R. (1998a): The history of floods of the rivers Elbe and Vltava in Bohemia. Erfurter Geographische Studien, 7, Erfurt, 93-108.

Brázdil, R. (2000b): Historical climatology and the study of climate fluctuations during the past millennium. GeoLines, Prague, 57-58.

Brázdil, R. (2000c): Historical climatology: definition, data, methods, results. Geografický časopis, 52, 2, 99-121.

Brázdil, R. (2002b): Meteorologické extrémy a povodně v České republice – přirozený trend nebo následek globálního oteplování? Geografie – Sborník České geografické společnosti, 107, 4, 349-370.

Brázdil, R. (2003c): Poučení z historických povodní v Česku. Veronica, 17, 2, 4-6.

Brázdil, R. (2003b): Meteorological extremes in the Czech Republic: data, methods, fluctuations, impacts. In: En memoria de D. Antonio López Gómez. Publicationes de la AEC, ser. B, č. 2, 33-59.

Brázdil, R. (2005b): Windstorms and floods in the Czech Republic during the past millennium. Chikyu Monthly, 27, 9, 678-686

Brázdil, R., Bíl, M. (1998): Jev El Nino - Jižní Oscilace a jeho možné projevy v polích tlaku vzduchu, teploty vzduchu a srážek v Evropě ve 20. století. Geografie - Sborník České geografické společnosti, 103, 2, 65-87.

Brázdil, R., Budíková, M. (1999): An urban bias in air temperature fluctuations at the Klementinum, Prague, The Czech Republic. Atmospheric Environment, 33, 4211-4217.

Brázdil, R., Budíková, M., Auer, I., Böhm, R., Cegnar, T., Faško, P., Lapin, M., Gajic-Čapka, M., Zaninovic, K., Koleva, E., Niedzwiedz, T., Ustrnul, Z., Szalai, S., Weber, R.O. (1996a): Trends of maximum and minimum daily temperatures in central and southeastern Europe. International Journal of Climatology, 16, 7, 765-782.

Brázdil, R., Budíková, M., Faško, P., Lapin, M. (1995b): Fluctuation of maximum and minimum air temperatures in the Czech and the Slovak Republics. Atmospheric Research, 37, 53-65.

Brázdil, R., Černušák, T., Řezníčková, L. (2008a): Weather information in the diaries of the Premonstratensian Abbey at Hradisko, in the Czech Republic, 1693-1783. Weather, 63, 7, 201-207

Brázdil, R., Dobrovolný, P. (2000): Chronology of strong wind events in the Czech Lands during the 16th-19th centuries. Prace Geograficzne UJ 107, Kraków, 65-70.

Brázdil, R., Dobrovolný, P. (2001): History of strong winds in the Czech Lands: causes, fluctuations, impacts. Geographia Polonica, 74, 2, 11-27.

Brázdil, R., Dobrovolný, P., Kakos, V., Kotyza, O. (2004a): Historical and recent floods in the Czech Republic: causes, seasonality, trends, impacts. In: Flood Risk Management Hazards, Vulnerability, Mitigation Measures. Ostrov u Tise, 35-46.

Brázdil, R., Dobrovolný, P., Kotyza, O. (1996d): Climate fluctuations in Czech Lands during the 16th century in the Central European context. Zeszyty Naukowe Uniw. Jagiellonskiego, MCLXXXVI, Prace Geograficzne, 102, 497-502.

Brázdil, R., Dobrovolný, P., Kotyza, O. (2004b): Floods in the Czech Republic during the past millennium. La Houille Blanche, 5, 50-55.

Brázdil, R., Dobrovolný, P., Kotyza, O. (2004c):. Floods in the Czech Republic during the past millennium. In: Etiages et crues extremes régionaux en Europe perspectives historiques. Societe Hydrotechnique de France, Paris, 81-88.

Brázdil, R., Dobrý, J., Kyncl, J., Štěpánková, P. (1997): Rekonstrukce teploty vzduchu teplého půlroku v oblasti Krkonoš na základě letokruhů smrku v období 1804-1989. Geografie - Sborník České geografické společnosti, 102, 1, 3-16.

Brázdil, R., Durďáková, M. (2000): The effect of weather factors on fluctuations of grain prices in the Czech Lands in the 16th-18th centuries. Prace Geograficzne UJ 108, Kraków, 19-25.

Brázdil, R., Flocas, A. A., Sahsamanoglou, A. S. (1994b): Fluctuations of sunshine duration in central and south-eastern Europe. International Journal of Climatology, 14, 9, 1017-1034.

Brázdil, R., Glaser, R., Pfister, C., Dobrovolný, P., Antoine, J.-M., Barriendos, M., Camuffo, D., Deutsch, M., Enzi, S., Guidoboni, E., Kotyza, O., Rodrigo, F.S. (1999a): Flood events of selected European rivers in the sixteenth century. Climatic Change, 43, 1, 239-285.

Brázdil, R., Glaser, R., Pfister, C., Stangl, H. (2002a): Floods in Europe – A look into the past. PAGES News, 10, 3, 21-23.

Brázdil, R., Chromá, K., Tolasz, R. (2003a): Kolísání extrémně vlhkých a extrémně suchých měsíců v České republice. Meteorologické zprávy, 56, 3, 73-79.

Brázdil, R., Kiss, A. (2001): Daily weather observations at Košice, Slovakia in the period 1677-1681. Meteorologický časopis, 4, 4, 3-14

Brázdil, R., Kotyza, O. (1995c): Denní záznamy počasí v Praze v letech 1649-1650. Meteorologické zprávy, 48, 4, 109-111.

Brázdil, R., Kotyza, O. (1995d): Nejstarší denní záznamy počasí v Čechách. Meteorologické zprávy, 48, 6, 184-186.

Brázdil, R., Kotyza, O. (1996b): The earliest daily weather records in the Czech Lands and their utilisation for the reconstruction of climate. Weather, 51, 10, 341-349.

Brázdil, R., Kotyza, O. (1996c): Tadeáš Hájek z Hájku a jeho denní meteorologická pozorování v letech 1557-1558. Meteorologické zprávy, 49, 3, 85-89.

Brázdil, R., Kotyza, O. (1996d): Několik poznámek k nejstarším denním pozorováním počasí na území České republiky v letech 1533-1545. Meteorologické zprávy, 49, 3, 90-91.

Brázdil, R., Kotyza, O. (1997): Kolísání klimatu v Českých zemích v první polovině našeho tisíciletí. Archeologické rozhledy, XLIX, 4, 663-699.

Brázdil, R., Kotyza, O. (2000b): Utilisation of the Louny economic sources for the reconstruction of winter temperature patterns in 1518-1621. Prace Geograficzne UJ 107, Kraków, 71-78.

Brázdil, R., Kotyza, O. (2001a): Meteorologické záznamy děkana Bartoloměje Michala Zelenky z Čech z let 1680-1682, 1691-1694 a 1698-1704. Meteorologické zprávy, 54, 5, 145-155.

Brázdil, R., Kotyza, O. (2001b): Současná historická klimatologie a možnosti jejího využití v historickém výzkumu. Časopis Matice moravské, 120, Supplementum1, 17-59.

Brázdil, R., Kotyza, O., Dobrovolný, P. (2006b): July 1432 and August 2002 - two millennial floods in Bohemia? Hydrological Sciences Journal, 51, 5, 848-863

Brázdil, R., Krušinský, R., Řezníčková, L. (2008b): Zprávy o počasí z let 1655-1656 v deníku Jana Františka Bruntálského z Vrbna. Časopis Matice moravské, 127, 2, 455-467

Brázdil, R., Kundzewicz, Z.W. (2006): Historical Hydrology - Editorial. Hydrological Sciences Journal, 51, 5, 733-738

Brázdil, R., Kundzewicz, Z.W., Benito, G. (2006c): Historical hydrology for studying flood risk in Europe. Hydrological Sciences Journal, 51, 5, 739-764

Brázdil, R., Macková, J. (1998): Řada průměrných ročních teplot vzduchu pro Českou republiku v období 1828-1995. Meteorologické zprávy, 51, 1, 17-21.

Brázdil, R., Macková, J., Sviták, Z., Valášek, H., Hradil, M. (2002b): Nejstarší moravská meteorologická měření v Telči od Františka Aloise Maga z Maggu z let 1771-1775. Meteorologické zprávy, 55, 2, 50-60.

Brázdil, R., Pfister, Ch., Wanner, H., von Storch, H., Luterbacher, J. (2005b): Historical Climatology in Europe - the State of the Art. Climatic Change, 70, 3, 363-430.

Brázdil, R., Řezníčková, L., Valášek, H. (2007a): Early instrumental meteorological observations in the Czech Lands III: František Jindřich Jakub Kreybich, Žitenice, 1787-1829. Meteorologický časopis, 10, 2, 63-74 Full text [PDF]

Brázdil, R., Řezníčková, L., Valášek, H. (2007b): Early instrumental meteorological observations in the Czech Lands II: Andreas Sterly, Jihlava, 1816-1840 (1844). Meteorologický časopis, 10, 1, 3-12 Full text [PDF]

Brázdil, R., Řezníčková, L., Valášek, H. (2006d): Early instrumental meteorological observations in the Czech Lands I: Ferdinand Knittelmayer, Brno, 1799-1812. Meteorologický časopis, 9, 2, 59-71 Full text [PDF]

Brázdil, R., Řezníčková, L., Valášek, H. (2007): Počasí v Čechách v letech 1805-1806: konfrontace vizuálních a přístrojových pozorování. Meteorologické zprávy, 60, 6, 187-193

Brázdil, R., Štěpánek, P. (1998): Kolísání teploty vzduchu v Brně v období 1891-1995. Geografie - Sborník České geografické společnosti, 103, 1, 13-30.

Brázdil, R., Štěpánek, P., Budíková, M. (1996c): Homogenized air temperature series in Brno, 1891-1994. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego, MCLXXXVI, Prace Geograficzne, 102, 85-91.

Brázdil, R., Štěpánek, P., Květoň, V. (2000b): Air temperature fluctuation in the Czech Republic in the period 1961-1999. Práce Geograficzne UJ 108, Kraków, 173-178.

Brázdil, R., Štěpánek, P., Vais, T. (1998): Časová a prostorová analýza bouřek, krupobití a extrémních srážek v jižní části Moravy v období 1946-1995. Meteorologické zprávy, 51, 2, 45-52.

Brázdil, R., Štěpánková, P. (1998): Korekce systematických chyb při měření srážek na Milešovce v období 1956-1996. Meteorologické zprávy, 51, 5, 142-148.

Brázdil, R., Štěpánková, P., Kyncl, T., Kyncl, J. (2002e): Fir tree-ring reconstruction of March-July precipitation in southern Moravia (Czech Republic), 1376-1996. Climate Research, 20, 3, 223-239.

Brázdil, R., Valášek, H. (2001): Popis klimatu Moravy od Kryštofa Passyho z roku 1797. Geografie – Sborník České geografické společnosti, 106, 4, 234-250.

Brázdil, R., Valášek, H. (2002): Meteorologická měření a pozorování v Zákupech v letech 1718-1720. Geografie – Sborník České geografické společnosti, 107, 1, 1-22.

Brázdil, R., Valášek, H. (2003a): Karel Josef Jurende a jeho popis klimatu Moravy. Vlastivědný věstník moravský, LV, 2, 129-141.

Brázdil, R., Valášek, H. (2003b): Use of historic data in studying damage due to natural disasters at the domain of Pernštejn in the period 1694-1718 and as a source of information for the study of meteorological and hydrological extremes. Meteorologický časopis, 6, Bratislava, 1, 3-13.

Brázdil, R., Valášek, H. (2003c): Počasí v Brně a okolí v letech 1767-1790 podle záznamů Jana Nepomuka, svobodného pána Hausperského z Fanálu. Brno v minulosti a dnes. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna, 17, 399-433

Brázdil, R., Valášek, H., Chromá, K. (2006e): Documentary evidence of an economic character as a source for the study of meteorological and hydrological extremes and their impacts on human activities. Geografiska Annaler, 88A, 2, s. 79-86

Brázdil, R., Valášek, H., Luterbacher, J., Macková, J. (2001b): Die Hungerjahre 1770-1772 in den böhmischen Ländern. Verlauf, meteorologische Ursachen und Auswirkungen. Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften, 12, 2, 44-78.

Brázdil, R., Valášek, H., Macková, J. (2002c): Meteorologická pozorování P. Tadeáše Štiky v Počaplech z let 1788-1789. Meteorologické zprávy, 55, 5, 151-157.

Brázdil, R., Valášek, H., Macková, J. (2003c): Climate in the Czech Lands during the 1780s in light of the daily weather records of parson Karel Bernard Hein of Hodonice (south-western Moravia): Comparison of documentary and instrumental data. Climatic Change, 60, 3, s. 297-327.

Brázdil, R., Valášek, H., Sviták, Z. (2003d): Meteorological and hydrological extremes in the Dietrichstein domains of Dolní Kounice and Mikulov between 1650 and 1849 according to official economic records of natural disasters. Geografický časopis, 55, 4 325-353

Brázdil, R., Valášek, H., Řezníčková, L., Štěpánek, P. (2008c): Měření srážek v Těšíně v období leden 1777-leden 1778. Meteorologické zprávy, 61, 1, 26-29

Brázdil, R., Zolotokrylin, A. N. (1995): The QBO sugnal in monthly precipitation fields over Europe. Theoretical and Applied Climatology, 51, 1-2, 3-12.

Dobrovolný, P., Brázdil, R. (2003a): Documentary evidence on strong winds related to convective storms in the Czech Republic since AD 1500. Atmospheric Research, 67-68, 95-116

Dobrovolný, P., Keprtová, K. (2006): Spatial analysis of damage caused by strong winds and gales in the Czech lands since AD 1500. Geografie - Sborník České geografické společnosti, 111, 1, 51 - 69

Glaser, R., Brázdil, R., Pfister, C., Dobrovolný, P., Barriendos, M., Bokwa, A., Camuffo, D., Kotyza, O., Limanowka, D., Rácz, L., Rodrigo, F.S. (1999): Seasonal temperature and precipitation fluctuations in selected parts of Europe during the sixteenth century. Climatic Change, 43, 1, 169-200.

Hanslian, D., Brázdil, R., Štekl, J., Kakos, V. (2000): Vliv cyklon středomořského původu na vysoké denní úhrny srážek na Milešovce a Lysé hoře v období 1961-1995. Meteorologické zprávy, 53, 2, 33-41.

Heino, R., Brázdil, R., Forland, E., Tuomenvirta, H., Alexandersson, H., Beniston, M., Pfister, C., Rebetez, M., Rosenhagen, G., Rösner, S., Wibig, J. (1999): Progress in the study of climatic extremes in northern and central Europe. Climatic Change, 42, 151-181.

Horová, I., Zelinka, J., Brázdil, R., Budíková, M. (2003): Density estimate and its application to analysis of temperature series. Environmetrics, 14, 87-102.

Chromá, K., Brázdil, R., Tolasz, R. (2005): Spatio-temporal variability of hailstorms for Moravia and Silesia in the summer half-year of the period 1961-2000. Meteorologický časopis, 8, 2, 65-74.

Pfister, C., Brázdil, R. (1999): Climatic variability in sixteenth-century Europe and its social dimension: a synthesis. Climatic Change, 43, 1, 5-53.

Pfister, C., Brázdil, R. (2006): Social vulnerability to climate in the "Little Ice Age": an example from Central Europe in the early 1770s. Climate of the Past, 2, 115-129

Pfister, C., Brázdil, R., Barriendos, M. (2002): Reconstructing past climate and natural disasters in Europe using documentary evidence. PAGES News, 10, 3, 6-8.

Pfister, C., Brázdil, R., Glaser, R., Barriendos, M., Camuffo, D., Deutsch, M., Dobrovolný, P., Enzi, S., Guidoboni, E., Kotyza, O., Militzer, S., Rácz, L., Rodrigo, F.S. (1999b): Documentary evidence on climate in sixteenth-century Europe. Climatic Change, 43, 1, 55-110.

Pfister, C., Brázdil, R., Glaser, R., Bokwa, A., Holawe, F., Limanowka, D., Kotyza, O., Munzar, J., Rácz, L., Stroemmer, E., Schwarz-Zanetti, G. (1999c): Daily weather observations in sixteenth-century Europe. Climatic Change, 43, 1, 111-150.

Písek, J., Brázdil, R. (2006): Responses of large volcanic eruptions in the instrumental and documentary climatic data over Central Europe. International Journal of Climatology, 26, 4, s.439-459.

Pišoft, P., Kalvová, J., Brázdil, R. (2004): Cycles and trends in the Czech temperature series using wavelet transform. International Journal of Climatology, 24, 12, s. 1661-1670

Řezníčková, L., Brázdil, R., Valášek, H. (2005): Early instrumental meteorological observations in the Czech Lands. In: From the Holocene to the Anthropocene: Climate of the Last 1000 Years. Swiss National Science Foundation - NCCR, Bern, nestr.

Řezníčková, L., Brázdil, R.,Tolasz, R. (2007a): Meteorological singularities in the Czech Republic in the period 1961–2002. Theoretical and Applied Climatology, 88, 3–4, 179–192.

Sturm, K., Glaser, R., Jakobeit, J., Deutsch, M., Brázdil, R., Pfister, Ch., Luterbacher, J., Wanner, H. (2001): Hochwasser in Mitteleuropa seit 1500 und ihre Beziehung zur atmosphaerischen Zirkulation. Pettermans Geographische Mitteilungen, 145, 6, 14-23.

Valášek, H., Brázdil, R., Sviták, Z. (2001): František Alois Mag z Maggu a jeho nejstarší přístrojová meteorologická měření na Moravě. Časopis Matice moravské, 120, 1, 37-65.

Wanner, H., Beck, Ch., Brázdil, R., Casty, C., Deutsch, M., Glaser, R., Jacobeit, J., Luterbacher, J., Pfister, Ch., Pohl, S., Sturm, K., Werner, P. C. Xoplaki, E. (2004): Dynamic and socioeconomic aspects of historical floods in Central Europe. Erdkunde, 58, 1, 1-16.

Wanner, H., Pfister, C., Brázdil, R., Frich, P., Frydendahl, K., Jonsson, T., Kington, J., Lamb, H.H., Rosenorn, S., Wishman, E. (1995): Wintertime European circulation patterns during the late Maunder minimum cooling period (1675-1704). Theoretical and Applied Climatology, 51, 167-175.

Weber, R.O., Talkner, P., Auer, I., Boehm, R., Gajic-Čapka, M., Zaninovic, K., Brázdil, R., Faško, P. (1997): 20th-century changes of temperature in the mountain regions of central Europe. Climatic Change, 36, 1, 327-344.

Yiou, P., Ribereau, P., Naveau, P., Nogaj, M., Brázdil, R. (2006): Statistical analysis of floods in Bohemia (Czech Republic) since 1825. Hydrological Sciences Journal, 51, 5, 930-945

Articles in conference proceedings:

Brázdil, R. (2000a): Climate fluctuations and meteorological extremes in the Czech Lands since the 16th century. In: Proceedings of International Symposium on Climate Change and Variability, and their Impacts. Konkuk University, Seoul, 21-30.

Brázdil, R. (2003d): What can documentary evidence tell us about changes in meteorological extremes? In: 6. Deutsche Klimatagung - Klimavariabilitaet 2003. Alfred-Wegener-Stiftung, Potsdam, 78-81.

Brázdil, R., Budíková, M., Auer, I., Boehm, R. (1995a): Trend of maximum and minimum daily temperatures in Central Europe. In: International Conference on Past, Present and Future Climate. Painatuskeskus, Helsinki, 222-225.

Brázdil, R., Budíková, M., Faško, P. (1996b): Climate fluctuations in the Mountain regions of the Czech and the Slovak republics. Proc. of the 24th International Conference on Alpine Meteorology. ICAM, 209.

Brázdil, R., Bukáček, M. (2000): Chronology of floods in the catchment area of the River Morava (the Czech Republic) since the 16th century. In: Mikami, T., ed.: Proceedings of the International Conference on Climate Change and Variability – Past, Present and Future. Commission on Climatology, Tokyo, 139-144.

Brázdil, R., Dobrovolný, P., Elleder, L., Kakos, V., Kotyza, O., Macková, J., Valášek, H. (2005a): Studium historických povodní v České republice jako příspěvek k historické hydrologii. In: Hydrologické dni 2005. Slovenský výbor pre hydrológiu a Český výbor pro hydrologii, Bratislava, 311-329 (CD-ROM)

Brázdil, R., Friedmannová, L. (1994): Temperature patterns in the Czech Lands in 1751-1850 – comparison of documentary evidence and of instrumental data. In: Brázdil, R., Kolář, M., eds.: Contemporary Climatology. Climatological Commission of the IGU, Brno, 82-92.

Brázdil, R., Kotyza, O. (1995e): Climatic fluctuation in the last two thousand years. In: Heikinheimo, P. ed.: International Conference on Past, Present and Future Climate. Painatuskeskus, Helsinki, 157-160.

Brázdil, R., Machů, R., Budíková M. (1994c): Temporal and spatial changes in maxima and minima of air temperature in the Czech Republic in the period of 1951-1993. In: Brázdil, R., Kolář, M., eds.: Contemporary Climatology. Climatological Commission of the IGU, Brno, 93-102.

Brázdil, R., Štekl, J., Kakos, V. (2000a): Extreme daily precipitation totals in the Czech Republic in the period 1879-1999. In: 3rd European Conference on Applied Climatology, Pisa, Italy, 16-20 October, CD Rom, 7 s.

Brázdil, R., Vais, T. (1997): Thunderstorms and related Weather Extremes in South Moravia, Czech Republic, in 1946-1995. In: Data, Results, Impacts. Workshop on Indices and Indicators for Climate Extremes, NCDC, NOAA, Asheville, nestr.

Brázdil, R., Valášek, H., Sviták, Z. (2003b): Historical economic data as a source of information for the study of meteorological and hydrological extremes in the Czech Republic. In: Dealing with Diversity, 2nd International Conference of the European Society for Environmental History, Proceedings. Charles University, Praha, 23-28.

Dobrovolný, P., Brázdil, R. (2003b): Strong winds in the Czech Lands during the 16th-20th centuries. In: Dealing with Diversity, 2nd International Conference of the European Society for Environmental History, Proceedings. Charles University, Praha, 33-38.

Dobrovolný, P., Brázdil, R. (2007): Vizuální denní záznamy počasí jako zdroj informací pro rekonstrukci klimatu českých zemí. In: Česká geografie v evropském prostoru. XXI. sjezd České geografické společnosti. Jihočeská univerzita, České Budějovice, s. 1112-1118.

Dobrovolný, P., Fukátko, J. (2003): Digital mapping of climate history of the Czech Republic from documentary sources. In: Konečný, M., ed.: International symposium on Digital Earth. Proceedings. Brno, Masaryk University, 146-153.

Dobrovolný, P., Keprtová, K. (2005): Mapování historických zpráv o počasí. In: Mapa v informační společnosti. 16. kartografická konference. Brno, Univerzita obrany Brno, 62-71.

Keprtová, K., Dobrovolný, P. (2006): Geostatistical interpolation methods of extreme precipitation totals. In: Proceedings from International Symposium GIS Ostrava 2006. VŠB-TU, Ostrava, 1-8

Řezníčková, L., Štěpánek, P., Brázdil, R. (2007b): Homogenizace řad denních hodnot tlaku a teploty vzduchu v Brně v období 1848-2005. In: Česká geografie v evropském prostoru. XXI. sjezd České geografické společnosti. Jihočeská univerzita, České Budějovice, s. 1258-1263.


Other publications
:

Brázdil, R. (2005a): Documentary evidence of economic character as a source of information for the study of past climate variability and its human impact. In: ESF-HOLIVAR workshop Climate-human society interactions during the Holocene. Stockholm University, Stockholm.

Brázdil, R., Bíl, M. (2000): ENSO and its effects in the mean fields of air temperature and precipitation in Europe in the 20th century. International Geographical Union - Commission on Climatology, Bonn, 33-62.

Brázdil, R., Kotyza, O. (1995b): Daily meteorological observations of Charles Senior of Žerotín in the years 1588-1591. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun. 25, Geography, Brno, 7-39.

Brázdil, R., Písek, J., Luterbacher, J., Tolasz, R., Květoň, V. (2001a): Fluctuations of extremely cold and warm months in the Czech Republic during the period of instrumental records and their relation to the atmospheric circulation. Österreichische Beiträge zu Meteorologie und Geophysik, Nr. 27, Wien (CD-ROM).

Brázdil, R., Valášek, H. (2005): Historické informace o pěstování vinné révy jako zdroj údajů pro historickou klimatologii. In: Dějiny vinařství na Moravě. Moravský zemský archiv, Brno, s. 17-26.

Řezníčková, L., Brázdil, R., Valášek, H. (2005): Early instrumental meteorological observations in the Czech Lands. In: From the Holocene to the Anthropocene: Climate of the Last 1000 Years. Swiss National Science Foundation - NCCR, Bern.