Předcházející kapitola : DOBA VELKÝCH OBJEVŮ A ROZVOJ KARTOGRAFIE
Následující kapitola : ZLATÝ VĚK ATLASOVÉ TVORBY

2.4.2. CHOROGRAFICKÉ MAPY

Produktem obrození kartografie je i tvorba tzv. chorografických map, které zobrazují na tu dobu do značných podrobností jednotlivé země. K prvním patří mapa Švýcarska Konrada Fürsta (Türsta, 1450-1503), která vznikla asi roku 1497. Jedna z dalších je mapa Čech Mikuláše Klaudyána (zemřel 1521) z roku 1518, pak mapa Bavorska z roku 1523 od Johanna Aventina (1477-1534 ), mapa Uher od Lazara (Rosetiho?, asi 1475-1528) z roku 1528 a mnoho dalších.

V polovině 16. století roste počet těchto těchto map založených na jednoduchých topografických měřeních. K nim patří zejména mapa Bavorska Philippa Apiana (1531 - 1589) nazvaná Bayrische Landtafeln (1568), mapa Pruska (1584) Kaspara Henneberga (1529 - 1600), rukopisná mapa Saska (1607) Matthiase Odera(zemřel 1614) a další.Předcházející kapitola : DOBA VELKÝCH OBJEVŮ A ROZVOJ KARTOGRAFIE
Následující kapitola : ZLATÝ VĚK ATLASOVÉ TVORBY


Multimediální učebnice Dějin kartografie
© Obsah: M. Drápela, Z. Stachoň, K. Tajovská
© Design: Z. Podhrázský, Z. Stachoň
Geografický ústav PřF MU Brno, Kotlářská 2, Brno 611 37, Tel. (+420) 549 49 4925