Předcházející kapitola : MIKULÁŠ KLAUDYÁN
Následující kapitola : PAVEL ARETIN Z EHRENFELDU

3.3.2. JOHAN CRIGINGER

Johan (Jan, Johannes, Joanes) C. Criginger (Krüginger, Crigingerius) (1521, Jáchymov - 27.12.1571, Marienberg), luteránský kněz působící ve školách na obou stranách Krušných hor (Crimmitschau, Marienberg a Horní Slavkov). Studoval ve Wittenbergu (promoval v roce 1546), Lipsku a Tübingenu.

Vytvořil oválnou mapu Čech orientovanou k severu - Bohemiae regni nova chorographica descriptio. V rozích mapy jsou zobrazeny čtyři panovníci Koruny české - král český, markrabí moravské, kníže slezské a kníže lužické. Na mapě najdeme 292 sídel s českým a německým popisem, chudý a nerovnoměrný horopis znázorněný kopečkovou metodou (například chybí Brdy nebo Ještěd). V této mapě jsou velice dobře zobrazeny vodní toky (není vyobrazena Otava). Mapa má měřítko 1 : 683 500. Mapa byla vytištěna v Lipsku - po přestěhování do Prahy a po Crigingerově smrti tyto mapy tiskař velice výhodně prodával, přičemž do prázdného místa v horní části mapy vlepoval portréty vládnoucích panovníků. Existují dva exempláře - ve Strahovském klášteře a v Salzburgu.

Mapa Čech byla převzata do mnoha nizozemských atlasů - Ortelius (1570, odstranil z mapy všechny území, která nepatřila k Čechám a omylem i výběžky severních Čech), Mercator (1585), de Jode (1584).Předcházející kapitola : MIKULÁŠ KLAUDYÁN
Následující kapitola : PAVEL ARETIN Z EHRENFELDU


Multimediální učebnice Dějin kartografie
© Obsah: M. Drápela, Z. Stachoň, K. Tajovská
© Design: Z. Podhrázský, Z. Stachoň
Geografický ústav PřF MU Brno, Kotlářská 2, Brno 611 37, Tel. (+420) 549 49 4925