Předcházející kapitola : NEJSTARŠÍ SAMOSTATNÉ MAPY SLEZSKA
Následující kapitola : JONAS SCULTETUS

3.5.1. MARTIN HELWIG

Roku 1561 vychází první mapa, na níž je zobrazeno území Slezska (Zu besonderen Ehren Einem Hoch-Edel-gebornen Gestrengen Rath der Kayser- und Königlichen Stadt BreJjlau, Meinen HochgeEhrtesten Herren.). Jejím autorem byl vratislavský učitel a později v létech 1560 - 1574 rektor školy při sv. Maří Magdaléně Martin Helwig (5.11.1516, Nisa - 26.1.1574, Vratislav), který na mapě pracoval tři roky. Helwig studoval na univerzitách v Krakově a ve Wittenbergu. Kromě Vratislavy působil takéna škole ve Svídnici. Kromě kartografie, která byla pouze jeho zálibou, se zabýval také pedagogikou, astronomií a tvorbou horoskopů, které sestavil pro všech svých osm dětí.

Mapa má jižní orientaci, aby Odra tekla z Horního do Dolního Slezska, respektive proto, aby Horní Slezsko, které ve skutečnosti leží jižněji než Slezsko Dolní, leželo v horní části mapy. Kromě Dolního a Horního Slezska se na mapě nachází i tehdejší součást Českého království - Kladsko. Měřítko mapy je 1 : 550 000, její rozměry jsou 669 x 816 mm (669 x 861 mm). Mapa je kolorovaná a obsahuje bohatou alegorickou výzdobu (28 znaků slezských knížectví a jejich hlavních měst, znak Českého království (lev) a Polska (orlice) a další dobové motivy) a zeměpisnou síť. Vlastní mapa zabírá podobně jako u Klaudyánovy mapy pouze dolní třetinu. Na mapě můžeme najít 242 měst a městeček, 25 vsí, 16 klášterů a 23 zámků. Nepřiměřená je kresba horopisu, kde příliš vyniká obraz Sněžky (Risenberg). Na její úpatí umístil autor drobný obrázek Krakonoše, pojmenovaného Rübezahl, v podobě gryfa s jeleními parohy, kozlíma nohama, ocasem s chvostem a silnou větví v pazourech. Jde pravděpodobně o nejstarší vypodobnění bájného obyvatele a pána Krkonoš. Helwigova mapa Slezska se dočkala ve Vratislavi nejméně deseti vydání, která se od sebe liší zněním textu nebo titulu.

Mapa se stala předlohou pro další mapy Slezska. Originál (resp. jediný zachovaný výtisk z prvního nákladu) shořel během války. Autorská práva k Helwigově mapě v současnosti vlastní Katastrální úřad v Pardubicích.

Helwigova mapa je zajímavá také z hlediska ochrany autorských práv. Helwig si při audienci na Pražském hradě v roce 1561 vymohl u císaře Ferdinanda I. nejen imprimatur (povolení k tisku), ale také opatření, které zajištovalo konfiskaci nelegálních kopií a také pokutu za ve výši deseti hřiven zlata. Tato pokuta byla pak rovnoměrně rozdělena mezi autora a panovníka. Pravděpodobně šlo o první ochranu autorských práv v dějinách kartografie.Předcházející kapitola : NEJSTARŠÍ SAMOSTATNÉ MAPY SLEZSKA
Následující kapitola : JONAS SCULTETUS


Multimediální učebnice Dějin kartografie
© Obsah: M. Drápela, Z. Stachoň, K. Tajovská
© Design: Z. Podhrázský, Z. Stachoň
Geografický ústav PřF MU Brno, Kotlářská 2, Brno 611 37, Tel. (+420) 549 49 4925