Odkazy

Časopisy domácí:
http://www.zememeric.cz/
http://klaudyan.psomart.cz/
http://geobusiness.cz/

Časopisy zahraniční:
http://www.maphistory.info/journals.html

České vysoké školy s (částečnou) výukou dějin kartografie:
Technická univerzita v Liberci, Pedagogická fakulta, katedra geografie
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, katedra geoinformatiky
VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, institut geoinformatiky
Západočeská univerzita, Fakulta aplikovaných věd, katedra matematiky, oddělení geomatiky
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra aplikované geoinformatiky a kartografie
Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, katedra geografie
Univerzita J.E. Purkyně, Laboratoř geoinformatiky

České instituce:
Český úřad zeměměřický a katastrální
Historický ústav Akademie věd České republiky
Geografická a Hydrometeorologická služba AČR
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

Zahraniční instituce:
Mezinárodni kartografická asociace
Komise pro historii kartografie Mezinárodní kartografické asociace

Světové portály zabývající se historií kartografie:
rozcestník k dalším stránkám zabývajícím se dějinami kartografie v nejrůznějších podobách
projekt knižních Dějin kartografie

Staré mapy:
http://oldmaps.geolab.cz/
http://www.brunias.com/
http://fax.libs.uga.edu/hmaps/Multimediální učebnice Dějin kartografie
© Obsah: M. Drápela, Z. Stachoň, K. Tajovská
© Design: Z. Podhrázský, Z. Stachoň
Geografický ústav PřF MU Brno, Kotlářská 2, Brno 611 37, Tel. (+420) 549 49 4925